Hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder klar til fremtiden?


Er den grafiske branche præget af traditionelle bogtrykkerier eller er billedet mere nuanceret? I januar 2014 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt alle GA’s medlemmer og associerede virksomheder med henblik på at skaffe viden om, hvor branchen bevæger sig hen.

Spørgsmålene skulle afdække det nuværende forretningsgrundlag, i hvilke retning efterspørgslen fra kunderne bevæger sig, og hvordan virksomhederne mener det vil påvirke forretningen de kommende år.


Resultatet af undersøgelsen tegner et billede af en branche, som er presset både på pris og efterspørgsel på de traditionelle trykydelser, men som er i fuld gang med at omstille sig.


Læs hele rapporten her

Især yngre danskere gider ikke læse bøger på iPads og smartphones. Hos dem er den trykte bog stadig et hit. Det viser en ny undersøgelse lavet af YouGov for Grafisk Arbejdsgiverforening. Undersøgelsen afslører også, at den trykte bog er det medie, som flest danskere ville savne mest, hvis det forsvandt.

Læs mere her