Papiret er ikke blevet besejret af den digitale bølge

 

Det trykte medlemsblad skaber stor værdi for medlemmerne og udløser derfor høj loyalitet i medlemsskaren, fortalte FOA’s redaktør på konference om trykte og digitale medier.

Nok havde Coop, Danmarks største dagligvarekoncern, få dage forin¬den bebudet et fremtidigt stop for sine trykte reklameaviser, men på konfe¬rencen ”Det trykte medie i en digital tid” satte flere indlæg fokus på nogle af de styr¬ker, som papiret kan have. Deriblandt FOA, som organiserer godt 183.000 overvejende offentligt ansatte og holder fast i sit trykte Fagbladet FOA.

»Medlemsbladet er det, som skaber den største loyalitet blandt vores medlem¬mer. Fra flere undersøgelser ved vi, at 87 procent har et positivt indtryk af Fagbladet FOA, og for 81 procent er bladet det sted, hvor de henter mest viden om FOA. Faktisk har bladet større betydning for medlem¬merne i dag end for fem år siden, og otte ud af ti medlemmer læser næsten hvert nummer,« fortalte ansvarshavende chefre¬daktør Gitte Hejberg på konferencen.

Den fandt sted på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) på den tidligere grafiske højskole i Emdrup i København og havde Danske Medier som medarrangør.

Læs hele artiklen i UDKOM 05 XL her