Mediekompensationsordningen for tabte annonceindtægter forlænges

Mediekompensationsordningen forlænges til den 8. juli.

Mediekompensationsordningen kompenserer medier for tabte annonceindtægter og den bliver nu forlænget en måned.

Dermed kommer den til at gælde for perioden 6. marts til og med den 8. juli. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Der arbejdes fortsat på udformningen af mediekompensationsordningen. Når åbningsdatoen er endeligt fastsat, vil det blive udmeldt på på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan læse mere om ordningen.

Krav til kompensation
For at kunne søge om kompensation, skal annonceindtægterne være faldet med mere end 30 pct. og medierne må ikke gøre brug af andre hjælpepakker.

De, der kan søge om kompensation er følgende:

Digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade.