De danske papirindeks er mangelfulde, når det gælder prisen på grafisk papir

Der findes ikke nogen officiel danske statistik for udviklingen i priserne på grafisk papir. Danmarks Statistik har flere indeks, som omhandler papir. Indeksene indeholder dog også en lang række andre varer end grafisk papir, og de kan derfor ikke bruges til at beskrive prisudviklingen. Man bør i stedet benytte sig af de statistikker Grakom publicerer, hvis man vil se udviklingen i priserne.

Det kan være svært at finde god statistik for prisudviklingen på grafisk papir. Danmarks Statistik har flere indeks, hvor de enkelte kategorier kan lyde som gode bud på udviklingen i priserne på grafisk papir. Indeksene giver dog meget forskellige bud på prisudviklingen.

I grafen nedenfor kan man se prisudviklingen i de nogle af de indeks, Danmarks Statistik offentliggør, og som omhandler priser på papir (de tre tynde linjer). Indeksene er sat i forhold til priserne på grafisk papir. Priserne på grafisk papir er de tyske minimumspriser på bestrøget, træfri offset ark 90 gram (den tykke blå linje). For at udviklingen kan sammenlignes, er januar 2015 indekseret til 100 for de tre indeks samt i de tyske priser for grafisk papir.

De tyske papirpriser er brugt som benchmark for grafisk papir, idet der ikke eksisterer nogen danske officielle prisstatistikker for grafisk papir. Da papir handles på et internationalt marked, er det tyske marked godt at sammenligne med. Tyskland er en del af EU’s indre marked, og transportomkostninger på papir fra Tyskland udgør en lille del prisen på papir. Hvis priserne på papir stiger mere i Danmark end i Tyskland, kan de danske trykkerier købe papir direkte fra Tyskland, hvilket vil presse prisen ned igen. Derfor følger de danske priser på papir de tyske.

Af den nedenstående graf kan man se, at der ikke umiddelbart er nogen sammenhæng mellem Danmarks Statistiks indeks og priserne på grafisk papir.

 

 

For at forstå, hvorfor indeksene ikke følger priserne på grafisk papir, er man nødt til at læse indholdsfortegnelsen på de enkelte statistikker – altså det med småt om de enkelte indeks. Overordnet set er der store forskelle på sammensætningen af de varer, der indgår i de enkelte indeks. Indeksene fra Danmarks Statistik indeholder betydeligt flere typer af varer, end de statistikker Grakom benytter til at belyse udviklingen i priserne på grafisk papir. Det betyder, at hvis de andre varer ikke følger prisen på grafisk papir, påvirker det indeksene.

I det følgende kan du se en kort gennemgang af, hvilke varer de enkelte indeks hos Danmarks Statistik indeholder. Teksten i hver af parenteserne henviser til statistikkens navn i Danmarks Statistiks databank. Derudover er der en kort forklaring på, hvorfor det enkelte indeks ikke giver et godt estimat for udviklingen i priserne på grafisk papir.

Alle Danmark Statistiks prisindeks for papir og papirvarer kommer fra to datakilder. Den ene datakilde tager udgangspunkt i de priser, virksomhederne betaler, når de køber varer fra hinanden. De kan findes under Erhvervslivets priser i Statistikbanken.

Den anden datakilde tager udgangspunkt i, hvad forbrugerne betaler for varer. Indeks baseret på denne datakilde kan findes under Forbrugerpriser i Statistikbanken.

 

Indeks baseret på erhvervslivets priser

Indeksene under Erhvervslivets priser er baseret på en stikprøve, hvor producenter og importører indberetter priser på de varer, de sælger til erhvervslivet. Det vil sige de priser, virksomheder betaler, når de køber varer af andre virksomheder.

Producentprisindeks for varer (PRIS40) - fremstilling af papir og papirvarer er et prisindeks, som viser udviklingen i priserne for den indenlandske vareforsyning. Indekset omfatter fremstilling af papirmasse, papir og forarbejdede papirprodukter, som blandt andet:

 • Husholdnings-, hygiejne- og toiletartikler af papir og pap.
 • Bølgepap, pap samt emballage af papir og pap.
 • Etiketter, filtrerpapir, æggebakker, festartikler af papir.
 • Grafisk papir, genbrugspapir mm.

Kategorien dækker over mange forskellige slags papir og pap samt mange typer af forarbejdninger. Det betyder, at priserne i dette indeks i højere grad er styret omkostninger relateret til produktionsprocessen af produkterne som lønninger og prisen på genanvendt papir end prisen på papir.

 

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS11) - Papir og pap i ruller og ark er et underindeks af det ovenstående producentprisindeks og viser udviklingen i priserne på papir og pap i ruller og ark. Indekset omfatter blandt andet:

 • Avispapir i rulle og ark.
 • Papir og pap, der kan anvendes til skrivning, trykning og anden grafisk brug.
 • Papir der kan anvendes til produktion af toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter.
 • Kraftpapir, pap og bølgepap i ark over 36 cm x 25 cm. (pap og papir brugt i emballageindustrien).
 • Tapet, cigaretpapir mm.

På trods af indsnævringen af varerne, som indgår i indekset i forhold til producentprisindekset dækker kategorien fortsat over mange slags papir og pap. Papir og pap brugt til emballage er i højere grad lavet af genanvendt papir end grafisk papir. Prisen på genanvendt og grafisk følges ikke altid ad. Derfor giver dette indeks også et dårligt estimat for prisudviklingen på grafisk papir.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS11) – Varer af papir og pap er også en underopdeling af indekset for fremstilling af papir og papirvarer. I indekset indgår blandt andet:

 

 • Konvolutter, kontobøger, notesbøger, dagbøger mv.
 • Husholdnings-, hygiejne- og toiletartikler af papir og pap.
 • Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballeringsgenstande af blandt andet papir og pap.
 • Etiketter og mærkesedler af papir og pap.

Prisen på grafisk papir indgår slet ikke i dette indeks, idet priserne på grafisk papir er en del af underindekset papir og pap i ruller og ark. Det kan derfor ikke beskrive prisudviklingen.

 

Indeks baseret på forbrugerpriser

Under forbrugerpriserne finder man nettoprisindekset, som viser prisudviklingen for varer og tjenester, som indgår i private husholdningers forbrug i Danmark. Priserne, brugt i indekset, er fraregnet skatter og eventuelle tilskud.

Generelt berører nettoprisindekset kun i lavt omfang prisudviklingen på grafisk papir. Varerne er kendetegnet ved en høj grad af forarbejdning, så omkostningerne i forbindelse med produktionsprocessen - ligesom for producentindekset - udgør en stor andel af prisen på produktet. Idet indekset omhandler salg til forbrugere og ikke til virksomheder, får ændringer i avancen i detailhandlen også en stor betydning.

Nettoprisindeks efter varegruppe og enhed (PRIS114) - Produkter af papir. Det mest specifikke nettoprisindeks om papirpriser er tallene for produkter af papir. I indekset indgår blandt andet: 

Figur 2: Indeks med papirpriser i Danmarks Statistiks statikbank

 
 • Konvolutter, kontobøger, notesbøger, dagbøger mv.
 • Engangsbøger til undervisningsbrug.

Ligesom indeksene baseret på erhvervslivets priser dækker indekset over mange forskellige slags papir og pap samt en høj grad af forarbejdning. Dermed styres udviklingen i indekset af omkostninger relateret til produktionsprocessen.

Nettoprisindekset for papirvarer og tegnematerialer: Dette indeks er en del af Nettoprisindekset for produkter af papir, og har derfor de samme udfordringer i forhold til at beskrive prisudviklingen.

Nettoprisindekset for aviser, bøger og papirvarer: Både Nettoprisindekset for papirvarer og tegnematerialer og for produkter af papir er underindeks af dette indeks og er af samme grund dårlige estimater for prisudviklingen på grafisk papir.

 

Ingen gode danske prisindeks for grafisk papir

Gennemgangen af Danmarks Statistiks indeks, som indeholder noget om udviklingen i priserne på papir viser, at Danmarks Statistik ikke laver indeks, der kan benyttes til at vise udviklingen i priserne på grafisk papir.

Generelt for de gennemgåede indeks indgår der en høj grad af forarbejdning for papirvarerne, hvorfor omkostninger til løn og produktion får en stor betydning, mens prisen på grafisk papir i bedste fald kun har en marginal betydning. I grafen kan dette ses ved, at ingen af indeksene følger priserne på grafisk papir.

 

Grakom har statistikker for papirpriser

Eftersom der ikke findes gode indeks for papirpriser hos Danmarks Statistik, kan medlemmer af Grakom finde udviklingen i priserne på udvalgt grafisk papir på Grakoms hjemmeside. Grafisk papir er en del af et europæisk råvaremarked og handles på tværs af grænser. I Grakoms statistikker tages der udgangspunkt i de tyske priser.

Udviklingen i priserne på udvalgte papirtyper her: