Grakom har tidligere skrevet om lovændringen vedrørende kønsopdelt lønstatistik, hvor betydeligt flere medlemsvirksomheder blev omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

Folketinget har imidlertid den 4. februar 2016 besluttet at føre reglerne om kønsopdelt lønstatistik tilbage, således at krav om kønsopdelt lønstatistik igen bliver indskrænket til kun at omfatte virksomheder med mindst 35 ansatte og heraf mindst 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion. I forhold til arbejdsfunktion bliver det den sekscifrede DISCO-kode, der gælder.

Loven træder i kraft den 15. februar 2016.