Lønomkostningerne steg i 1. kvartal

Lønomkostningerne inden for grafisk industri og forlagsvirksomhed stiger fortsat - men stigningen er klart mindre end den generelle lønudvikling. Det viser DA's nye konjunkturstatistik for 1. kvartal 2018.

Ifølge konjunkturstatistikken steg lønomkostningerne inden for DA-området marginalt til 2,3 pct. pr. år. Det er 0,1 procentpoint højere end kvartalet før. Ser man isoleret på den grafiske industri og forlagsvirksomhed, steg lønomkostningerne med 1,3 pct. årligt, hvilket er en anelse lavere end kvartalet før, hvor det tilsvarende tal var på 1,4 pct.

Udviklingen i lønomkostningerne for den grafiske industri og forlagsvirksomhed har ligget under udviklingen for DA-området gennem de seneste fire kvartaler.

Udviklingen i lønomkostningerne dækker over lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag og genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger samt personalegoder. Oplysningerne er indsamlet for den midterste uge i 1. kvartal i 2018.