Lønkompensationsordningen forlænges til 30. juni 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge ordningen om lønkompensation frem til den 30. juni 2021.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at trepartsaftalen fra den 14. januar 2021 om lønkompensationsordningen forlænges til at gælde til og med 30. juni 2021. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet. Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen i januar.

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om forlængelsen kan læses her.