Lønkompensationsordningen forlænges til 29. august 2020

Virksomhederne vil blive modregnet tre ugers kompensation, fordi der stilles krav om afholdt ferie for de involverede medarbejdere.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at forlænge lønkompensationsordningen fra den 9. juli til og med den 29. august. Derefter ophører ordningen endeligt.

I perioden fra 9. juli til 29. august stilles der krav om, at medarbejderne, der er omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven.  I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation. Det fremgår af aftalen, at der ved udmøntningen sikres hjemmel til at få afviklet ferien inden for perioden.

De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændret. Der skal genansøges for at anvende lønkompensationsordningen i forlængelsesperioden, lige som det er tilfældet i forhold til den første forlængelse fra 9. juni til 8. juli.

I takt med at de nærmere omstændigheder vedr. forlængelsen – særligt vedr. afholdelsen af ferie i forlængelsesperioden – kendes, vil vi opdatere vejledningen på grakom.dk.