Kvaliteten af de offentlige udbud halter

Kun få af Grakoms medlemmer giver tilbud på offentlige udbud. Blandt de virksomheder, som afgiver tilbud, mener en stor andel, at kvaliteten af udbuddene er dårlig, og det er svært at prisfastsætte opgaverne. De virksomheder, som ikke afgiver udbud, har samme oplevelse – det viser en ny analyse om offentlige udbud Grakom netop har udgivet.

Kun 30 pct. af Grakoms medlemsvirksomheder har deltaget i et offentligt udbud inden for det seneste år. Blandt virksomhederne, der afgav tilbud, er 45 pct. uenige eller meget uenige i, at kvaliteten af udbudsmaterialet var god i det seneste udbud, som virksomheden deltog i. Den lave kvalitet i mange af udbuddene medvirker til, at virksomhederne har svært ved at fastsætte tilbudsprisen, og gør det omkostningsfuldt at komme med tilbud.

I gennemsnit gav lige under ni virksomheder tilbud i de udbud Grakoms medlemsvirksomheder deltog i, og 31 pct. havde omkostninger på over ti pct. af udbuddets samlede kontraktværdi ved at afgive tilbud. Kombinationen af høje omkostninger i mange af udbuddene, samt mængden af virksomheder der afgav tilbud havde den uheldige konsekvens, at virksomhedernes samlede omkostninger oversteg kontraktværdien af selve udbuddet i hele 27 pct. af de undersøgte udbud. Altså var der 27 pct. af udbuddene, hvor det samlede erhvervsliv helt sikkert ikke tjente penge.

Hele 70 pct. af virksomhederne fravalgte at byde ind på offentlige udbud det seneste år. Det var selv om, at en stor andel mente, at det, de beskæftiger sig med, er relevant for det offentlige. Blandt de virksomheder, der ikke havde budt ind, mener mere end halvdelen, at det er for tidskrævende eller omkostningsfuldt.

Hele analysen kan læses her: