Kun 0,1 promille klager over uadresserede reklamer og gratisaviser

Nye tal fra Forbrugerombudsmanden viser, at der i 2015 var færre klager vedrørende NejTak-ordningerne – og derved uadresserede reklamer og gratisaviser – i forhold til 2014.

En ny, foreløbig opgørelse fra Forbrugerombudsmanden over antallet af klager vedr. NejTak-ordningerne viser, at niveauet for klager er yderst moderat. Således er der i 2015 blevet indgivet 131 klager.

Sættes det i forhold til antallet af tilmeldte på NejTak-ordningerne – hvor knap 1,3 mio. husstande er tilmeldt – svarer det til en klagerate på blot 0,1 promille. Dette forudsætter endda, at ingen husstande har klaget flere gange; i givet fald vil klageraten for husstandene være endnu lavere.

I forhold til udviklingen hen over årene har antallet af klager svinget mellem 100 og 180 de sidste fem år. Det må siges at være et meget beskedent niveau for klagerne, når man ser det i relation til antallet af tilmeldte husstande.

Det hører samtidig med til historien, at andelen af danske husstande, der er tilmeldt de officielle NejTak-ordninger er steget fra ca. 20 pct. i 2010 til omkring 45 pct. i 2015. Dette ville alt andet lige have øget antallet af klager, men det er, jf. tallene fra Forbrugerombudsmanden, ikke sket.

Figur 1. Klager til Forbrugerombudsmanden vedr. NejTak-ordningerne

Kort om NejTak-ordningerneDanske husstande har mulighed for at fravælge adresseløse forsendelser i form af reklametryksager og gratisaviser. Det sker ved tilmelding til den officielle NejTak-ordning.

Ordningen er indført med hjemmel i Markedsføringsloven og reguleres af Forbrugerombudsmanden efter forhandling med erhvervsorganisationer, forbrugerrepræsentanter og andre aktører på markedet.

De officielle NejTak-ordninger giver mulighed for at framelde sig adresseløse forsendelser på to forskellige måder:
  • Husstande, der vælger 'Reklamer - Nej tak', modtager ikke reklamer; men de modtager fortsat materiale som lokale ugeaviser, aftenskolekataloger, telefonbøger, politisk- og statslig information.

  • Husstande, der vælger 'Reklamer og gratis aviser - Nej tak', modtag ikke reklamer, lokale ugeaviser, eventuelle gratis aviser, aftenskolekataloger og telefonbøger. Husstanden modtager fortsat forsendelser, som ikke er omfattet af Markedsføringsloven. Det være sig fx statslig, regional eller kommunal information, valgmateriale fra politiske partier, indsamlingsmateriale fra velgørende organisationer.

I forbindelse med den seneste aftale om ”Nej Tak”-ordningen blev det aftalt, at ordningen skal evalueres i efteråret 2015. Det er en proces, som stadig pågår, og en proces som Brancheforeningen deltager aktivt i.

Brancheforeningen Grakom anerkender værdien af ”Nej Tak”-ordningen, som er blevet en stor succes, som forbrugerne i meget stor grad har taget til sig. Grakom finder dog evalueringen af ordningen tiltrængt, så ordningen kan blive endnu bedre.