Konsolidering eller ej?

Flere grafiske virksomheder køber op eller bliver opkøbt. Men hvordan tackler man udfordringerne, både de praktiske og de juridiske? Det kommer eksperter med bud på, når GRAKOM afholder konferencen: Vækst & Konsolidering den 21. november.

Den faldende efterspørgsel på grafiske produkter har gennem de seneste mange år ført til en konsolidering i den grafiske branche. De fleste fusioner og opkøb sker blandt samme slags virksomheder, fortæller cheføkonom i GRAKOM, Mads Lindegaard:

”Størstedelen af de konsolideringer vi har set blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder foregår blandt virksomheder beskæftiget med den samme type af produkter. Det vil sige, at trykkerier overtager ofte andre trykkerier, mens reklamebureauer gerne overtager reklamebureauer.”

Eksempler på dette er Scandinavian Print Groups overtagelse af Novagraf samt Dafolos grafiske aktiviteter; Johansen Grafiks overtagelse af Handyprint og Villys Bogtryk; samt Stibos overtagelse af det svenske trykkeri Gigant Print. Der er dog også undtagelser, hvor trykkerier overtager bureauer, som f.eks. Bording, der har overtaget reklamebureauet Umwelt, digitalbureauet Nordlid og kommunikationsbureauet HEP Kommunikation og senest Aros Kommunikation.

Virksomheder bibeholdes som selvstændige brands
Ofte handler et opkøb om at skabe stordriftsfordele og dermed udnytte kapaciteten bedre, fordi den faldende efterspørgsel har ført til overkapacitet på trykmaskiner, og typisk sker der det ved et opkøb, at man bibeholder de to virksomheder som selvstændige brands, mens man flytter hele eller dele af produktionen, siger Mads Lindegaard:

”Når et trykkeri opkøber et andet trykkeri, beholder de ofte navn og salgspersonale, så tingene er, som de plejer for kunden. Derimod flyttes dele af eller hele produktionen, så trykkeriets samlede kapacitet kan udnyttes bedre. Dermed handler det ofte om at overtage kunder og man skærer ned på produktionsfaciliteter for at høste stordriftsfordele.”

Designtænkning kan hjælpe i en fusionsproces
Mads Lindegaard er en af talerne ved GRAKOMs konference: Vækst & Konsolidering den 21. november. Andre talere er forskere fra forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU Kolding, som på konferencen kommer med deres bud på, hvordan man kan understøtte processen, når to virksomheder får samme ejer.

En af metoderne er designtænkning, som kan give en virksomheds ejer redskaber til at ”gentænke virksomhedens fremtid og strategiske udviklingsmulighed med afsæt i en kvalificeret forståelse af virksomhedens før- og nutid”.

På konferencen, som afholdes i samarbejde med Medit Consult, vil Nikolaj Linneballe fra Knop & Co Advokater også komme ind på alle de juridiske aspekter i forbindelse med et opkøb eller en fusion.

Se øvrige indlæg på konferencen her, som giver input til forretningsmæssige muligheder i forbindelse med fusion og køb og salg af virksomheder. Det er gratis for GRAKOM-medlemmer og for ikke-medlemmer er prisen kr. 1.500.