Konkurrenceevne forværres

For første gang i fem år steg lønnen i fremstillingsindustrien mere i Danmark end i udlandet. Det forringer alt andet lige den danske lønkonkurrenceevne og presser eksporten.


Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at de danske lønninger i fremstillingsindustrien steg to procent i 4. kvartal 2015 i forhold til samme kvartal året før, mens lønningerne steg med 1,9 pct. i gennemsnit for de lande, vi normalt sammenligner os med: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Sammenholdt med de seneste nøgletal, som tyder på lav produktivitetsvækst, står den danske eksport til at blive svækket på grund af lavere konkurrenceevne.

Figur 1. Lønudvikling for fremstillingsvirksomhed, pct.

Lønudvikling for fremstillingsvirksomheder

 I forhold til vores nabolande i form af Tyskland, Sverige og Norge ligger den danske lønudvikling dog stadig under lønudviklingen i disse tre lande, jf. figur 2.

Figur 2. Årlig lønudvikling for fremstillingsindustrien, seneste kvartal, pct.
årlig lønudvikling for fremstillingsindustrien