Klima og miljø fylder i regeringens nye lovprogram

En ny politisk sæson er skudt i gang. I forlængelse af den obligatoriske åbningstale fra statsministeren er regeringens lovprogram for det kommende folketingsår blevet præsenteret. Klima og miljø står højt på dagsordenen.

Regeringen præsenterede sit lovprogram for det kommende folketingsår i sidste uge, da Folketinget åbnede. Og klima og miljø står højt på dagsordenen.

Vi har samlet tre forslag fra kataloget, der kan få betydning for vores branche.

Lov om klima
”Lovforslaget har til formål at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål. Forslaget vil indeholde mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Endvidere lægges op til, at Klimarådet skal bistå regeringen i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Parisaftalens temperaturmål. Med lovforslaget lægges der endvidere op til, at der foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene, og at denne opfølgning skal ske i sammenhæng med finanslovsprocessen. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019,” står der i lovprogrammet.

Fra GRAKOMs side mener vi, at hvis Danmark skal leve op til en reduktion af drivhusgasser på 70 pct., kræver det, at hele samfundet byder ind. GRAKOM arbejder for, at den grafiske branche står stærkt i den grønne omstilling og at den grafiske branche bliver endnu grønnere. Derfor har GRAKOM udarbejdet en 2025-vision for Cirkulær Økonomi. Visionen anviser en vej til at øge efterspørgslen efter de mest klima- og miljøvenlige grafiske produkter og til at styrke produktionen af cirkulære grafiske produkter. GRAKOM vil desuden arbejde for at øge vidensniveauet om materialer og vil udvikle en designguide, så branchen kan rådgive kunderne til at vælge cirkulært-optimerede grafiske produkter.

Lovforslaget forventes behandlet i februar 2020.

Ændring af emballageafgiftsloven og tobaksafgiftsloven (forhøjelse af afgiften på engangsservice, bæreposer og tobak)
”Formålet med lovforslaget er at forhøje afgifterne på engangsservice, bæreposer samt tobak. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020,” lyder det i programmet.

GRAKOM vil arbejde for, at den type engangsservice, der har de største klima- og miljømæssige belastninger får pålagt de største afgifter, så klima- og miljørigtig engangsservice bliver prismæssigt mest attraktivt.

Lovforslaget forventes at blive behandlet i november 2020.

Ændring af markedsføringsloven (styrkelse af forbrugerbeskyttelsen)
”Formålet med lovforslaget er at justere den eksisterende markedsføringslov, så loven målrettes visse forhold på markederne. Forslaget fremsættes for at imødegå situationer som i dag, hvor Forbrugerombudsmanden i flere sager ikke har kunnet håndhæve overtrædelser af markedsføringsloven. Dette gør sig f.eks. gældende i sager om vildledende markedsføring. Lovforslaget styrker således forbrugerbeskyttelsen på området.”

GRAKOM vil arbejde for, at virksomheder ikke må vildlede på klima- og miljøområdet og dermed komme ’greenwashing’ til livs.