Hvis ikke så kan du heldigvis nå det endnu. Pr. 1. juni bliver en ny mærknings- og emballageordning for kemikalier fuldt indfaset. Det betyder, at de gamle faremærker skal skiftes ud med nye piktogrammer.

Farelabels
Foto: faresedler.dk

CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” (Klassificering, mærkning og emballering) og er EU’s klassificerings- og mærkningssystem for kemiske stoffer og blandinger. CLP-forordningen bliver fuldt indfaset pr. 1. juni 2017, og det vil sige, at alle de faremærkede kemikalier, der findes i virksomheden efter denne dato, skal være mærket efter de nye CLP regler.

Med ordningen indføres der nemlig nye mærkningsregler, og de gamle faremærker er skiftet ud med nye piktogrammer.

Og det er virksomheden, som bruger de farlige kemikalier, der har ansvaret for, at kemikalier, som er mærket efter den gamle ordning, bliver mærket om efter de nye CLP regler eller helt bortskaffes.

Hvis din virksomhed har kemikalier stående med gamle farmærker, men stadig gerne vil bruge dem efter 1. juni 2017, så anbefaler Grakom, at du kontakter leverandøren med henblik på at få tilsendt nye etiketter og eventuelle nye sikkerhedsdatablade.

Det er dog vigtigt at huske på, at sikkerhedsdatablade skal være på dansk. Det er også et krav, at faremærkningen på emballage med farlig kemi er på dansk. Sprogkravene fremgår af hhv. REACH- Forordningen og ”Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger”.

Arbejdstilsynet har meddelt Grakom at de i forbindelse med tilsynsbesøg efter sommeren 2017 vil have fokus på området.

Har du spørgsmål til CLP-reglerne, så tøv ikke med at kontakte Jan Stormer, miljøkonsulent i Grakoms miljøafdeling.