Kampen mod ulogisk afgift fortsætter

Nye tal fra Copydan KulturPlus slår fast, at de fleste af de penge, blankbåndsafgiften samler ind, bruges til administration eller kulturprojekter. Kun knap en tredjedel af de 27 millioner, der blev samlet ind i 2014 er havnet hos kunstnere. Helt præcist er tallet 8,5 millioner kroner. Derudover er 4 millioner gået til administration, 7 millioner til kulturprojekter og hele 7,7 millioner er enten hensat eller ikke redegjort for.

”Grakom ønsker blankbåndsafgiften afskaffet, fordi den pålægger erhvervslivet en administrativ byrde, som det nu er tydeligt for enhver er helt ulogisk,” udtaler Grakoms direktør Thomas Torp. Han har tidligere diskuteret emnet i Radio24syvs kulturprogram, og her sagde han blandt andet, at afgiften hvert år koster erhvervslivet 24 mio. kroner at administrere. Det viser beregninger Grakom har lavet.

Blankbåndsordningen blev oprindeligt indført for at kompensere kunstnere for lovlig kopiering af deres værker. Indtægterne til ordningen kom fra en afgift, som siden 1993 er blevet lagt på CD- og DVD-skiver, med og uden indhold. Siden 2006 har hukommelseskort og USB-stik også været pålagt blankbåndsafgiften.

Liberal Alliance har fremsat et beslutningsforslag om at afskaffe blankbåndsafgiften. Det bliver førstebehandlet i Folketinget 20. maj.