Jesper Jungersen valgt til Intergrafs bestyrelse

Grakoms bestyrelsesformand og adm. direktør i Aller Tryk, Jesper Jungersen, vil kæmpe for mere fair konkurrencevilkår i EU

Den Europæiske brancheorganisation for trykt og digital kommunikation, Intergraf, får også i de kommende år dansk deltagelse. Jesper Jungersen har fået plads i Intergrafs bestyrelse og afløser Palle Rosendahl på posten:

”Jeg er glad for at være blevet valgt, fordi det giver Grakom maksimal indflydelse på, hvad Intergraf beskæftiger sig med. Dermed kan vi sikre, at mest mulig aktivitet har relevans for Grakoms medlemmer,” siger Jesper Jungersen, der er adm. direktør i Aller Tryk og ligeledes nyligt tiltrådt formand for Grakom.

Branchens vagthund

Der er i alt organisationer fra 19 forskellige lande i EU, der er medlem af Intergraf. Organisationen er baseret i Bruxelles og arbejder for at sikre kommunikationsbranchens interesser. Jesper Jungersen peger på, at mere og mere lovgivning bliver afgjort på EU-niveau.

”Derfor er det vigtigt for branchen, at vi har Intergraf på plads i Bruxelles til at overvåge og følge, hvilke nye love og regler som kan få indflydelse på den grafiske industri og dermed give mulighed for, at vi kan nå at påvirke arbejdet via vores lobbyorganisation.”

Jesper Jungersen vil særligt bore hænderne ned i arbejdet med de forskellige støtteprogrammer, EU kører.

”Jeg oplever ofte ved besøg på trykkerier i f.eks. Polen og Rumænien, at der på maskinerne står at de er medfinansieret af EU. Det kan der selvfølgelig være god logik i ud fra et lokalt perspektiv, men da trykmarkedet i dag er meget internationalt, ærgrer det mig, når danske trykkerier bliver udsat for konkurrence fra trykkerier i udlandet som har fået ”billige” maskiner med støtte fra EU,” siger Jesper Jungersen.

Bestyrelsen for Intergraf mødes 4-6 gange årligt.