Ingen skoler ønsker at udbyde grafisk teknikeruddannelse

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) iværksatte sidste år en udbudsrunde, og tilbagekaldte i den forbindelse erhvervsskolernes nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb med virkning fra 1. august 2017. Alle skoler har derefter haft en frist til den 14. marts 2016 til at søge om godkendelse til at udbyde uddannelserne fra 1. august 2017.

Desværre har ingen af de to skoler, der i dag udbyder grafisk teknikeruddannelsen ansøgt om at udbyde uddannelsen. Det drejer sig om Next – Uddannelse København (det tidligere Københavns Tekniske Skole) og Tech College Aalborg.

Der har været en tæt dialog imellem branchen og de to skoler under deres forberedende arbejde med udbudsrunden. Det afgørende argument for skolernes valg er den dårlige økonomi der isoleret set er i grafisk teknikeruddannelsen.

”I en arbejdsmarkeds relevant uddannelse med en rigtig god beskæftigelsesfrekvens og et godt potentiale for udvikling, er det meget skuffende, at skolerne ser så snævert på økonomien i den enkelte uddannelse. Branchen har arbejdet tæt sammen med skolerne om udviklingen af uddannelsen, og har senest i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen opdateret uddannelsen i et meget tæt samarbejde med dem.

Jeg har stor respekt for, at skolerne også skal se på økonomien, men det vil nu engang være sådan, at der er god økonomi i nogle uddannelser og knap så god økonomi i andre. Nogle uddannelser har mange elever og ikke så meget udstyr og andre har færre elever og behov for mere udstyr. Under alle omstændigheder bør skolerne føle en forpligtelse til at udbyde alle de godkendte og arbejdsmarkedsrelevante erhvervsuddannelser,” udtaler Anders Mosumgaard uddannelsespolitisk chef i Grakom.

Grakom ser meget alvorligt på situationen, og det forventes at ministeriet udpeger en af de to skoler, der i dag udbyder uddannelsen til at varetage udbuddet fra 1. januar 2017. Der er lige nu 181 virksomheder godkendt til grafisk teknikeruddannelsen og der er lige nu 98 elever med en igangværende uddannelsesaftale i virksomhederne. Uddannelsen har potentiale til mere blandt andet inden for sign- og flexo-området, og det er tidligere beregnet, at branchen fremover har behov for en tilgang på op mod 80 elever om året.

Grakom er i samarbejde med de øvrige parter i Grafisk Uddannelsesudvalg i dialog med MBUL og erhvervsskolerne om udfordringerne for uddannelsen.