Industriens salg af tryksager

Nye salgstal for industrivirksomheder med mindst 10 ansatte viser, at salget af tryksager fortsætter med at falde, men i langsommere tempo end hidtil. Modsat stiger salget af papir- og papvarer, hvilket primært drives af større salg af emballagevarer.

De seneste år har der været en tendens til faldende salg af tryksager, som er faldet fra 7,7 mia. kr. i 2010 til 5,6 mia. kr. i 2015. I flere af årene har det årlige fald været på over 9 pct. Men de seneste tal viser, at faldet er aftaget i styrke. I 2015 faldt salget således med 3,5 pct. Det tyder på, at salget er ved at finde et mere stabilt niveau, hvor der ikke vil opleves tæt på tocifrede fald i salget.

Modsat er salget af papir- og papvare stigende. Sidste år steg salget med 2 pct. og fortsætter således den udvikling, der har været i gang siden 2010. Stigningen bliver primært trukket afsted af større salg af emballagevarer, som de seneste tre år har oplevet årlige salgsstigninger på 3-5 pct.

Industriens salg af tryksager samt papir- og papvarer, mia. kr.


Detaljeret overblik over salget af tryksager, mio. kr.
Detaljeret overblik over salget af papir- og papvarer, mio. kr.


Salget undervurderesSalget fra industrivirksomheder med under 10 ansatte indgår ikke i statistikken. Det betyder, at de ovenstående tal ikke giver et billede af det samlede industrisalg. For trykkerier har dette en særlig stor betydningen, da trykkerier i gennemsnit har 8 ansatte. Der er derved en stor gruppe af virksomheder, der ikke indgår i statistikken.