Høj beskæftigelse blandt grafisk teknikere

En ny rapport fra Grafisk Uddannelsesudvalg bekræfter, at ledigheden er lav, og at de nyuddannede relativt hurtigt finder solidt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og kortlægger en lang række oplysninger om de uddannede, siden grafisk teknikeruddannelsen blev etableret i 2006 og frem til udgangen af 2017.

Generelt viser rapporten, at beskæftigelsen er meget høj. Arbejdsløsheden har hele tiden ligget lavt og nogenlunde stabilt mellem 1,3 og 1,8 pct. og særligt interessant er det, at de nyuddannede relativt hurtigt har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Måske derfor har kun nogle få indtil videre valgt at videreuddanne sig.

Anders Mosumgaard, Grakoms uddannelsespolitiske chef, glæder sig over rapportens konklusion:

"Vi bestilte blandt andet rapporten, fordi vi undrede os over nogle tal fra Undervisningsministeriet, der viste en høj dimittendledighed. Samtidig synes vi efter 12 år med grafisk teknikeruddannelsen, at det kunne være meget interessant blandt andet at se på, om de uddannede er i arbejde, hvad de laver, hvor arbejdspladserne ligger, og om de videreuddanner sig. Det med den høje dimittendledighed er bestemt blevet afkræftet, og samtidig har vi med rapporten fået en lang række interessante oplysninger, som vi kan bruge i arbejdet med uddannelsen fremover, siger Grakoms uddannelsespolitiske chef Anders Mosumgaard.

Får job nær deres uddannelsessted

Arbejdspladserne er fordelt over hele landet, men den største koncentration af job er i Jylland og omkring de større byer, primært Aarhus, Horsens, København, Aalborg, Randers, Odense og Esbjerg, og hovedparten af grafisk teknikerne (54 pct.) var i 2017 ansat i en arbejdsfunktion, der direkte omfattede arbejde med produktion af trykte og printede grafiske produkter.

Og hvor den enkelte grafisk tekniker er beskæftiget, hænger sammen med hvor i landet man er uddannet. Ved uddannelsens start var der uddannelsesinstitutioner i København, Kolding og Aalborg, og rapporten viser, at de uddannede fra Kolding og Aalborg primært er ansat i job i Jylland og en mindre del på Fyn og i hovedstadsområdet, hvorimod dem fra København langt overvejende er i beskæftigelse i og omkring hovedstaden.

Hele 84 pct. af de færdiguddannede er mænd, men det er dog bemærkelsesværdigt, at på den årgang der blev uddannet i 2017, var der 11 kvinder og 14 mænd. Så måske er der på længere sigt flere kvinder på vej ind i uddannelsen. Samtidigt er gennemsnitsalderen for nyuddannede faldet fra 33,5 år i 2010, hvor den første hele årgang i uddannelsen blev færdiguddannet, til 24,4 år i 2017. Så måske er der også flere yngre på vej ind i uddannelsen.

 

Rapporten i sin helhed kan downloades fra Grafisk Uddannelsesudvalgs hjemmeside.