Mæglingsforslaget vedtaget

GRAKOMs overenskomster er fornyet med vedtagelse af mæglingsforslaget. Jesper Jungersen, formand for GRAKOM, stemte ja til mæglingsforslaget af flere grunde. Læs dem her.

GRAKOMs formand, adm. direktør Jesper Jungersen, Aller Tryk A/S, stemte ja til mæglingsforslaget af 25. marts, på bestyrelsesmødet i DA torsdag, den 16. april 2020. Statens forligsmand har efterfølgende oplyst, at mæglingsforslaget er vedtaget.

Jesper Jungersen stemte ja på vegne af medlemmerne af GRAKOM Arbejdsgivere til det samlede mæglingsforslag af flere grunde.

Formanden bemærker i den forbindelse, at man skal huske, at den økonomiske ramme for overenskomsterne blev lagt på plads allerede den 9. februar 2020 med fornyelsesaftalen af de klart største overenskomster i DA-fællesskabet, og dermed før coronakrisen for alvor tog fart.

Parterne på disse overenskomster har forhandlet seriøst og indgik forlig, som man var enige om og tilfredse med.

 

Formand for GRAKOM, Jesper Jungersen

Der har efterfølgende været kritiske røster blandt virksomhederne, hvor nogle mener, at man burde have åbnet forhandlingerne igen, eller have stemt nej til overenskomstresultatet, fordi overenskomsterne set i lyset af den krise, vi står i i dag, er blevet for dyre. Dette har dog ikke været reelle muligheder.

For det første er det helt afgørende for det fremtidige samarbejde med både lønmodtagersiden og regeringen, at DA og DA’s medlemsorganisationer står som seriøse forhandlingspartnere, som man kan stole på.

For det andet ville et nej til overenskomstresultatet have ført til storkonflikt, hvor det eneste sandsynlige udfald ville være, at regeringen efter nogle dage ville være nødt til at ophøje mæglingsforslaget til lov.

Når det gælder vores egne overenskomster, glæder Jesper Jungersen sig især over, at der er kommet en formulering ind i overenskomsterne, der slår fast, at selvom der er tale om minimallønsoverenskomster, så er parterne enige om, at stigningerne på fritvalgskontoen skal regnes ind i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.

Medlemsmøder om fornyelsesaftalerne
Aftalerne om fornyelsen af GRAKOMs overenskomster fra marts måned 2020 indgik i mæglingsforslaget. Med vedtagelsen af mæglingsforslaget er fornyelsesaftalerne endeligt trådt i kraft.

Fornyelsesaftalerne indeholder bl.a. reguleringer af satserne for fritvalgslønkontoen, mindsteløn og genebetaling med virkning fra 1. marts 2020.

Fornyelsesaftalerne og de tilhørende nye satser findes her.

GRAKOM afholder online informationsmøder om overenskomstfornyelsen og udsender cirkulærer herom. Nærmere information herom kan ses her