GRAKOM-medlemmer: Sådan kan vi bruge plastaftalen

Tre GRAKOM-virksomheder fortæller, hvordan de forventer at kunne bruge den nye plastaftale, som GRAKOM har indgået med Stena Recycling. Læs eller genlæs.

Bevægelse i gang hos kunderne
"Jeg tror, at aftalen kan blive meget vigtig, fordi vi som branche bevæger os mere mod bæredygtighed. I forvejen har vi længe indsamlet overskydende papir fra pro-duktionen, og nu kan plastaftalen blive startskuddet til mere genanvendelse i virk-somhederne og til skarpere fokus på livscykler for materialer og produkter. Måske ikke lige nu, men lidt frem i tiden."

Sådan siger Niels Rask, andengenerations-ejerleder i frederikshavnervirksomheden NS System, hvor små 70 ansatte udfører tekstiltryk.

Niels Rask er også formand for GRAKOMs udvalg for miljø og CSR, eller samfunds-ansvar, og han har gjort sig tanker om, hvordan virksomheden, der er grundlagt i 1965, selv kan tage aktivt del i livscyklus-arbejdet.

"Vi har en del plastfolie i overskud fra produktionen, og det kunne være spændende, hvis folien kunne blive brugt til at fremstille fx farvebøtter eller de plastskrabere, vi bruger til at fordele farve med.”

Økonomisk kan ordningen med tiden måske give virksomheder en gevinst – i takt med at teknologien lettere kan adskille og genbruge de mange forskellige plastfraktioner.

"Men mit bud er, at vi ikke kommer til at tjene penge på ordningen de første par år. Den er i højere grad et tilvalg og et statement om, at vi opfører os ordentligt."

Og dén type tilkendegivelse bliver det ifølge Niels Rask stadigt vigtigere at fremsætte – og ikke mindst demonstrere eller udfolde – over for kunderne.

"I øjeblikket interesserer mange kunder sig desværre ikke så meget for bæredygtighed, og hvis der er en merpris, siger de fleste nej tak. Men der er
en bevægelse i gang hos kunderne, så bæredygtighed og genanvendelse kommer til at fylde mere og bliver efterhånden en ny dagligdag for branchen."

Niels Rask, NS System

Vil samle plast ind hos kunder
I XL Print i Gentofte lige nord for København leverer de fire medarbejdere blandt andet storformatprint, bannere og udstyr til udstillinger, og indehaver Jacob Stiedl ser positivt på GRAKOMs plastaftale med Stena.

"Hellere være proaktiv end at få trukket noget ned overhovedet. Tingene bevæger sig i retning mod bæredygtighed og genanvendelse; kunderne spørger mere og mere om de her ting, for folk vil gerne gøre det rigtige, og de stiller større krav til
os som leverandører og branche."

Jacob Stiedl forventer også at kunne bruge den del af
aftalen, der går på at indsamle udtjente slutprodukter hos kunderne.

"Vi arbejder en del med udstillinger, hvor vi stiller fx skilte og bannere op for kunderne og bagefter piller dem ned igen. Her er det oplagt at indsamle og genanvende flere produkter, som ellers bliver smidt ud - både pvc, pap og bannere."

Jacob Stiedl, XL Print

Bæredygtighed fylder mere
"Aftalen gør næppe den store økonomiske forskel, men vi bidrager til at gøre noget for miljøet og den grønne omstilling," lyder det fra Rune Fabricius, indehaver af Foliekniven.dk i Refsvindinge sydvest for Nyborg.

Virksomheden med en håndfuld ansatte fremstiller blandt andet skilte, klistermærker, bannere og naturligvis folie. En del af salget foregår via en netbutik og retter sig også mod private.

"Generelt har vi ikke så mange forespørgsler endnu, men privatkunderne er begyndt at spørge lidt om bæredygtighed. Det grønne betyder mere for vores kunder blandt virksomheder og især i det offentlige. De store virksomheder spørger ofte om det,
men foreløbig er det ikke afgørende, om produktionen sker så bæredygtigt, som muligt. Men det bliver det, er jeg sikker på."

Rune Fabricius, Foliekniven.dk

Artiklerne blev først bragt i GRAKOMs medlemsmagasin i september 2021