GRAKOM: Kommunikationsindustrien tilfreds med energiaftale

Bred politisk aftale om en midlertidig og frivillig låneordning for virksomhedernes udgifter til el, gas og fjernvarme.

Af Pia Osbæck, redaktør og Mads Lindegaard, cheføkonom, GRAKOM

For kort tid siden indgik regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne en bred energiaftale.

Aftalen handler i korte træk om en midlertidig og frivillig låneordning af el- og gasudgifter, der overstiger priserne for 4. kvartal 2021 samt en nedsættelse af elafgiften. Derudover kan nogle virksomheder også få mulighed for at låne til store ekstraudgifter til fjernvarme.

Fra Kommunikationsindustriens side er adm. direktør Thomas Torp, GRAKOM, tilfreds med den netop indgåede aftale:

”Energikrisen giver stor nervøsitet for fremtiden blandt virksomhederne. Det er derfor meget positivt, at der nu er landet en bred aftale, der gør det lidt nemmere for virksomhederne at komme gennem energikrisen i de kommende måneder.”

I kommunikationsindustrien er det især trykkerier og emballageproducenter, der presses af stigende energipriser. Men prisstigningerne er så voldsomme, at det i virkeligheden er hårdt for alle typer af virksomheder, som i forvejen har været presset ovenpå coronakrisen.

I aftalen indgår tillige, at elafgiften nedsættes til EU’s minimumssats i første halvår af 2023.

”Vi hilser det særligt velkommen, at man ikke kun skubber regningen foran sig, men at man også i aftalen sænker energiafgiften til EU’s minimum. Det er reelle besparelser for virksomhederne”, siger Thomas Torp, der dog også anerkender betydningen af, at man kan vente med betaling af en del af energiregningen.

Han fortsætter:

”Prisstigningerne er voldsomme og pludselige. Vores medlemsvirksomheder kan ikke skubbe hele prisstigningen over på kunderne, og derfor nytter det, at man kan dele regningen lidt ud over de kommende år”, siger Thomas Torp.

Om ordningen
Lofterne i låneordningen for el og gas sættes for den rå el- og gaspris (før tariffer, afgifter og moms), der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021, mens loftet for fjernvarme sættes ift. forbrugerprisen inkl. afgifter, tariffer og moms mv. i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber. Se Finansministeriets illustration i tabel len.

Den enkelte virksomhed kan bede sit energiselskab om at låne til den del af regningen, som følger af, at priserne ligger over loftet, og låneordningen gælder for regninger i en 12 måneders periode, derefter en afdragspause på et år og en efterfølgende afdragsperiode på op til 4 år. Virksomheder, der anvender ordningen, vil skulle betale en årlig rente på 4,4 pct.

Der indføres en grænse for, hvor meget de enkelte virksomheder må låne. Lofterne udgør 15 mio. kr. for el og gas samlet og 3,75 mio. kr. for fjernvarme. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde øje med, at den holder sig under de pågældende lofter, og melde sig ud af indefrysningsordningen, inden de evt. overskrides.

Der kommer en særlig ordning til energiintensive virksomheder, hvor mindst 3 pct af omsætningen i 2021 gik til energiforbrug.

Her er en pressemeddelelse fra Finansministeriet