Grakom har forventninger til ny regering

Det er ikke problemfrit, men alligevel er der grund til en forsigtig optimisme efter folketingsvalget, der ser ud til at give regeringsansvaret videre til Socialdemokratiet. Det er vurderingen, når vi i Grakom skal gøre regnebrættet op.

Problemer med valgløfterne fra Socialdemokratiet og det røde flertal er der nok af. Højere skatter og hele råderummet disponeret til øget offentligt forbrug. Afvisning af initiativer, der øger arbejdsudbuddet, og i stedet tidligere pension, der trækker raske mennesker ud af arbejdsstyrken.

Det trækker i den forkerte retning for væksten og erhvervslivets rammebetingelser. Men der er også lyspunkter i forhold til de særlige udfordringer, som vi står med indenfor grafisk kommunikation og medier.

Ny mediepolitik

Flertallet bag sidste års mediestøtteaftale er faldet bort, men VLAK-regeringens sidste gerning var at indføre en konkurrenceforvridende nulmoms for visse digitale medier til skade for blandt andre magasinbranchen. Vi kan nu forvente en helt ny mediestøttepolitik. Socialdemokratiet er både modstandere af udvidelsen af nulmomsen og imod mediestøtteaftalens indskrænkninger i adgangen til produktionsstøtte, der havde udsigt til at ramme mange mindre medier.

Grakom ønsker fri og lige konkurrence på mediemarkedet. Derfor vil vi have ens momssats for alle medier og mere lige adgang til mediestøtte, så nichemedier har bedre mulighed for at konkurrere på lige vilkår med de store avishuse.

Grakoms ønsker til mediestøttepolitikken har bedre mulighed for at blive indfriet med en socialdemokratisk regering, og vi ser frem til at fortsætte den gode dialog, som vi også havde før valget.

Grøn omstilling

Den grafiske branche i Danmark har en af verdens mest miljøvenlige produktioner af grafiske produkter. Den grønne førertrøje kan vi være stolte af, men vi skal videre ad den vej. Grakom er klar til at levere nye forslag til, hvordan vi i offentligt privat samarbejde kan tage nye grønne skridt og skabe en endnu bedre cirkulær økonomi grafisk produktion.

Med den nye regerings ekstra fokus på grøn omstilling og på klimaindsatsen er der gode muligheder for en grøn branche som vores. Vi er klar til udvidelser af Svanemærket og øgede miljø- og klimakrav i offentlige indkøb, ligesom vi gerne bidrager med forslag til, hvordan en bedre affaldshåndtering kan øge genanvendeligheden af papir og plast.

Vi samarbejder derfor gerne med regeringen om nye grønne initiativer.

Håb om ansvarlighed fra R og S

Selvom der er bekymringer om de generelle rammebetingelser for at drive virksomhed i Danmark, skal vi huske på, at der er forskel på Socialdemokratiet i opposition og regering. Det ligger i partiets dna at kære sig om danske arbejdspladser. Og så har de jo også altid De Radikale til at holde dem på ansvarlighedens vej.

Så Grakom ser, at glasset er halv fuldt – og vi er stadigt en kritisk, men konstruktiv medspiller uanset regeringens farve.