GRAKOM går til kamp for saglig og dokumenteret viden om tryksagers miljøpræstation 

Grakom henvender sig løbende til virksomheder, der markedsfører sig med tryksager, der hævdes at være særligt miljøvenlige i forhold til andre. Den slags markedsføring skal kunne dokumenteres, men desværre er der ofte tale om vildledning og decideret ’greenwashing’.

Grakom oplever i stigende omfang, at de grafiske virksomheders kunder fremsætter påstande om, at fx bestemte miljømærker eller miljøordninger skulle være bedre end andre. Der er på sin vis ikke noget forkert i at anprise sine miljø- og klimapræstationer i markedsføringen.

Snarere tværtimod, når det gælder tryksager produceret af danske trykkerier. Ja, vi kan næsten ikke opfodre vores medlemmer til at gøre dette nok, fordi vi igennem årerne har opnået en stærk position på netop miljø- og klimaområdet, og fordi disse forhold betyder mere og mere for kunder og samfund, både nationalt og internationalt. 

Men: Desværre oplever vi fra Grakoms side, at der i flere tilfælde ikke er sammenhæng mellem dokumentationen og de anprisninger, der fremføres i markedet. Det er dels ikke lovligt, og dels skaber det ulige konkurrencevilkår og spildte investeringer, og det er generelt skadeligt for grafiske produkters anseelse miljø- og klimamæssigt.

Fantasifulde anprisninger

Der er efterhånden nærmest ikke grænser for de fantasifulde anprisninger, vi præsenteres for, når det kommer til miljøområdet. Et udpluk af disse er fx. ”Verdens strengeste miljøcertificering”, ”100 pct. bæredygtige” og ”spiselige tryksager”. Nogle kunder går endda endnu længere og retter en skarp kritik af tryksager, der ikke er produceret i henhold til Cradle To Cradle-standarden. Følgende eksempel er hentet fra en række kunders egne hjemmesider: 

”Selvom vi i Danmark er verdensmestre i at genanvende pap og papir, efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet (fx Svanemærket) i dag et restprodukt på 25 pct., som indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, og som derfor skal opmagasineres på depoter.”

De nævnte anprisninger udmærker sig alle ved at være udokumenterede og i uoverensstemmelse med den tilgængelige viden på området. Det er naturligvis en hel uholdbar situation, at en hel branches produkter beskyldes for at være så miljøskadelige, at store dele skal deponeres. Og det endda produkter produceret i henhold til det officielt mest anerkendte miljømærke.

Grakom beder om dokumentation

Grakom retter derfor henvendelse til de kunder, der fremfører disse påstande, og vi beder om deres dokumentation. Det har vi foreløbig gjort til fire kunder, og sådanne henvendelser vil vi fortsætte med fremover, når vi vurderer det, er relevant.

Grakom vil anse sådanne påstande som ’greenwashing’, hvis ikke vi bliver præsenteret for den relevante dokumentation. Vi forventer som udgangspunkt at de kunder, der måtte være kommet i en sådan situation, ændrer deres markedsføring. Hvis dette ikke sker, vil vi tage de skridt, der må være nødvendige for at sikre de fair rammebetingelser på markedet, der tjener både vores medlemmer og miljøet bedst.

Grakom opfodrer i øvrigt alle til at kontakte vores miljø- og konsulentafdeling, hvis de støder på markedsmæssige miljø- og klimamæssige anprisninger, som de ønsker at drøfte.