Grakom FSC multi site fortsætter trods klage

 

Grakoms populære FSC multi site-ordning får nu lov at køre videre. I foråret vurderede FSC International ellers, at Grakoms ordning ikke levede op til standarden på området. Det skete efter en klage fra en dansk certificeringsvirksomhed, som altså fik medhold i sin klage.

Men nu er den afgørelse altså lavet om, og Grakom kan dermed fortsætte med at optage virksomheder i ordningen til gavn for medlemmerne.

”Det er vi godt tilfredse med på vores medlemmers vegne. De er kommet til fornuft, synes vi. Der er rigtig mange virksomheder, der har haft glæde af den her ordning, fordi den fritager dem for en masse administrativt arbejde med FSC” siger Grakoms miljøchef Carsten Bøg.

En forkert afgørelse

Grakom og den certificeringsvirksomhed, der har udstedt Grakoms certifikat var fra start helt uenige i FSC’s afgørelse. Ikke mindst fordi der både i Danmark, EU og globalt er rigtig mange lignende ordninger.

FSC International argumentede for, at standarden kun tillader, at rent selvstændigt ejede koncerner kan oprette multi site-ordninger. Grakom mener derimod, at FSC-standarden giver mulighed for certificering af andet end koncerner. Dette har Grakom påpeget og understreget, at det vil være en åbenlys konkurrenceskadelig handling fra FSC’s side, hvis FSC fastholdt sin afgørelse, så længe konkurrenter i stort tal i og uden for EU kan deltage i diverse multi sites, hvor der ikke er tale om koncernstrukturer.

FSC ændrede mening

Carsten Bøg siger, at FSC rent faktisk ikke selv havde noget overblik over, hvor mange og hvilke multi site-ordninger, der fandtes i deres regi, og som ikke er ejet af koncerner. Det arbejde hjalp Grakom dermed FSC med, så det systematisk blev kortlagt både hvilke og antallet af de multi site-ordninger, der er registreret på FSC’s website.

Det har nu ført til, at FSC har revideret deres første afgørelse og meddelt, at Grakoms ordning kan fortsætte minimum frem til den næste standardrevision træder i kraft i 2017. FSC har samtidig sendt besked til alle FSC-certificeringsvirksomheder om at gennemgå de multi site-ordninger, de har certificeret i hele verden. 

Kvaliteten har altid været god

Miljøchef Carsten Bøg siger, at sagen på ingen måde handler om kvaliteten og sikkerheden i Grakoms FSC-ordning:

”Selve det centrale element i FSC-tanken, nemlig sporbarheden fra ”skoven til slutprodukt” håndteres nemlig med en meget høj kvalitet i de virksomheder, der deltager. Det er en dokumenteret kendsgerning,” siger Carsten Bøg og fortsætter:

”Man kan se, at ”afvigelser” og risiko for brud på sporbarheden i de deltagende virksomheder falder markant, når de deltager i Grakoms ordninger, ligesom de meget pressede danske trykkerier får bedre muligheder for at bruge ressourcerne på markedsføring af hele FSC-tanken, når de slipper af med noget af det administrative arbejde.”

Klagen kom fra skuffet konkurrent

Grakoms miljøchef siger, at den certificeringsvirksomhed, der har klaget over Grakoms multi site-ordning, af forskellige årsager kun kan være certificeringsvirksomheden Nepcon, som i øvrigt er klart markedsdominerende i Danmark – og det ærgrer ham:

”Når vi så oplever at et privat certificeringsfirma klager over et system, der så tydeligt støtter positivt op, om selve FSC tanken og en hel branches virksomheder, så leder det tankerne hen på, at det i langt højere grad drejer sig om, at de frygter at deres certificeringsforretning bliver mindre.”