Grakom får indflydelse på modernisering af blankmedieordningen

Kulturminister Mette Bock har bedt rettighedshaverne og erhvervslivet om at indlede forhandlinger, der skal munde ud i en ny aftale om blankmedieordningen. Grakom har længe haft et ønske om, at få moderniseret blankmedieordningen og deltager i processen. Deadline for forhandlingerne er sommeren 2019.

Ophavsretsloven giver i dag privatpersoner mulighed for at lave private kopier af eksempelvis musik og film uden først at spørge rettighedshaverne om lov. Det er et krav, at rettighedshavere modtager en kompensation.

I praksis sker dette gennem en afgift på blanke medier, hvor provenuet går til rettighedshaverne, som antages at miste en indtægt på grund af den lovlige private kopiering. Indtægterne fra ordningen fordeles af Copy-Dan, som administrerer ordningen. Kompensationen til kunstnerne bliver dog løbende udhulet, idet provenuet fra ordningen er støt faldende, mens administrationen er konstant.

 

Under den nuværende ordning er der kun afgift på USB-sticks, CD´ere, videobånd osv. og ikke såkaldte indbyggede medier, som computere, smartphones og tablets. 

"Vi ser frem til at få blankbåndsafgiften moderniseret. Den lovlige kopiering, afgiften skal kompensere for, sker alligevel ikke på usb-sticks og tomme CD'er i dag. Derfor rammer afgiften ved siden af," siger Grakoms adm. direktør, Thomas Torp og tilføjer:

"De medier, folk i dag bruger til lovlig kopiering, beskattes derimod ikke."

Afgiften på blanke medier i Danmark er uforholdsvis høj i forhold til resten af Europa. Det medfører en skævvridning af konkurrencen, da en række udenlandske virksomheder omgår ordningen og ikke betaler blankbåndsafgift.

Grakom har løbende kritiseret blankmedieordningen for at være utidssvarende, idet:

  • Afgiften rammer skævt. Man beskatter medier, der ikke længere bruges til at kopiere, mens medier hvorfra der kopieres går fri.

  • Provenuet fra vederlaget er støt faldende, mens administrationen er konstant. Det udhuler kompensationen til kunstnerne.

Grakom arbejder for, at en ny ordning lægger afgift på de medier, hvorfra kopieringen foretages.