Grakom har valgt at melde sig ind i certificeringsordningen PEFC, der står for at fremme bæredygtigt skovbrug.
 


”For Grakom har det altid været vigtigt at engagere sig i arbejdet for at fremme den bæredygtige dagsorden,” siger Carsten Bøg, Afdelingschef Miljø- og konsulentafdelingen, Grakom.

”Vi har tænkt os at tilbyde vores medlemmer en gruppeordning for PEFC, så virksomheder, der er interesseret i en PEFC-certificering, kan få den gennem Grakom og dermed spare både tid og penge,” uddyber han. I forvejen tilbyder Grakom en lignende ordning på den anden store certificeringsordning, FSC.
 
”PEFC systemet er af høj international kvalitet. Medlemmer af PEFC Danmark kan være med til, at fremme udviklingen for mere bæredygtigt skovbrug. Vi ser frem til et samarbejde og til at være med til at fremme et globalt, troværdigt og anerkendt certificeringssystem, som vores medlemmer vil opleve som smidigt, omkostningseffektivt og af høj kvalitet, fortæller Carsten Bøg.

”Vi er glade for, at Grakom har meldt sig ind, for vi vil gerne arbejde tættere sammen med den grafiske branche,” siger Morten Thorøe, sekretariatsleder i PEFC Danmark.

”Vi kæmper for at øge efterspørgslen på bæredygtigt træ, for udbuddet er der sådan set. Derfor vil vi godt tættere på industrien, og der er den grafiske branche meget interessant,” siger han videre.
Hvad er forskellen på PEFC og FSC?De to certificeringsordninger, PEFC og FSC har begge som deres mål at fremme bæredygtig skovbrug. Hvis et produkt bærer et af de to mærker, kan slutbrugeren være sikker på, at det træ, der er benyttet, kan spores tilbage til ansvarlig skovbrug. De to mærker er så udbredte, at de tilsammen dækker 98 pct. af alle certificerede skove i verden. FSC og PEFC har visse forskelle, primært deres oprindelse. FSC blev stiftet af ledende globale virksomheder og NGO'er, som ønskede standarder for bæredygtigt skovbrug, mens PEFC i starten tog udgangspunkt i de tempererede skove primært i Nordeuropa.
PEFCPEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification, blev grundlagt i 1999 og dækker cirka 300 millioner hektar skov.

PEFC-certificeret skov skal bl.a. opfylde de europæiske regeringers definition af og anbefalinger for ansvarlig skovbrug. De overordnede krav handler om bevaring og vedligeholdelse af:

 • Skovarealet og træressourcerne
 • Skovenes sundhed
 • Skovenes produktion
 • Skovenes dyre- og planteliv
 • Skovenes beskyttelse af jord og vand
 • Skovenes kulturelle og sociale værdier
FSCFSC står for Forest Stewardship Council og er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir, grundlagt i 1994. Dækker cirka 199 millioner hektar skov.

FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, som er en slags grundlov for FSC og gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden. De 10 grundprincipper er:

 1. Overholdelse af love
 2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
 3. Oprindelige folks rettigheder
 4. Forhold til lokalsamfundet
 5. Skovens ydelser
 6. Miljøværdier og -påvirkninger
 7. Driftsplaner
 8. Overvågning og vurdering
 9. Høje bevaringsværdier
 10. Implementering af driftsaktiviteter


Medlemmer der ønsker at vide mere om mulighederne inden for PEFC kan kontakte Grakoms Miljø- og konsulentafdeling.