Nyuddannede grafisk teknikere har en meget høj beskæftigelse. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. 

»Stigningen fortæller mig, at der er en helt tydelig relevans for den her uddannelse på arbejdsmarkedet,« siger Anders Mosumgaard, uddannelsespolitisk chef hos Grakom. 

Beskæftigelsesfrekvensen ligger på hele 0,93. Det er langt over det måltal på 0,70, som Undervisningsministeriet har for alle erhvervsuddannelser. Tallene er opgjort for årgangen, der blev uddannet i 2015, som er den senest fuldt ud opgjorte årgang. 

»Vi kan jo se, at vi ligger en godt stykke over landsgennemsnittet for erhvervsuddannelser, så derfor arbejder vi også i øjeblikket på at blive indstillet til en fordelsuddannelse. Grafisk teknikeruddannelsen har nemlig både høj beskæftigelse og mange praktikpladser.«

Hvad betyder det?
Den såkaldte beskæftigelsesfrekvens bruges til at vise, hvor relevant en uddannelse er i forhold til behovet på arbejdsmarkedet. Den beregnes på baggrund af indbetalinger til ATP.

Simpelt stillet op så svarer en fuldtidsansat til en frekvens på 1,0. De faktorer, der kan trække det samlede gennemsnit ned, kan være, hvis de nyuddannede er på deltid, barsel, dagpenge, kontanthjælp eller er arbejder som selvstændige. På samme måde kan nyuddannede, der arbejder over fuldtidsnormeringen på 37 timer trække frekvensen op.

Til sammenligning har mediegrafikeruddannelsen en frekvens på 0,60. I tallene for mediegrafikere gemmer sig dog en meget tydelig påvirkning fra de elever, der er uddannet fra skolepraktik. Renser man for skolepraktikuddannede, er frekvensen på 0,75, og er altså over Undervisningsministeriets måltal.

»Jeg synes ikke, det lavere tal for skolepraktikuddannede siger noget om deres evner – jeg fornemmer faktisk, at de er utrolig dygtige. Men det viser noget, om at de forståeligt nok har en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet,« siger Anders Mosumgaard.  

Kilde: Undervisningsministeriet.