Gode drøftelser i GRAKOMs emballagenetværk

På GRAKOMs emballagenetværksmøde drøftede man engangsplastprodukter og det nye EU-direktiv.

PÅ årets første møde i GRAKOMs emballagenetværk var hovedemnet den kommende EU-regulering af engangsprodukter af plast.

Selvom alle definitioner ikke er på plads, kunne konsulent i Miljøstyrelsen, Helle Antvorskov, gøre deltagerne en hel del klogere på indholdet i engangsplastdirektivet, og ikke mindst på hvad definitionen på engangsplastprodukter er, og hvilke effekter og konsekvenser, man må forvente reguleringen vil få i praksis.

Helle Antvorskovs oplæg gav desuden anledning til gode netværksdrøftelser om bl.a. begreber som bioplast, kompostering og genanvendelse set i forhold til baggrunden for, at nogle produkter bliver forbudt eller kraftigt reguleret og andre ikke gør. Her var det ret tydeligt at også dette område rummer meget forvirring.

Anprisninger af emballageprodukter
Næste møde i emballagenetværket er den 19. maj med emnet markedsføring og anprisninger af emballageprodukter.

Fokus er på, hvor langt virksomheden kan gå, hvilket begreber er i orden at anvende og hvilken dokumentation kræves.

GRAKOM inviterer en juridisk ekspert inden for markedsføring til mødet og sætter lys på de domme, der allerede er faldet inden for vildledende markedsføring. Der bliver mulighed for at drøfte overensstemmelse mellem udsagn som bionedbrydelig, genanvendelse og fakta i en mere stringent juridisk kontekst.  

Produktmærker
Efter sommer er der netværksmøde den 25. august. Det handler om miljø- og produktmærker, certificeringer osv. Hvilken emballage findes, og hvordan vælges de mest relevante mærker så vildledning/greenwashing undgås og kunder og miljø får mest værdi?

På årets sidste møde, den 24. november har GRAKOM inviteret rådgivningsvirksomheden COWI, der har udført en undersøgelse om konsekvenserne af implementeringen af EU-direktivet og de produkter, der forbydes eller reguleres.

COWI har undersøgt og udført såkaldte livscyklusundersøgelser af de produkttyper, der sandsynligvis vil træde i stedet for de engangsprodukter, der udfases.

Resultaterne af disse undersøgelser vil blandt andet indgå i Miljøstyrelsens anbefaling til valg af alternativer for de udfasede engangsplastprodukter.