Fuldt hus til Grakoms kursus om fødevareemballage

Grakoms netop afholdte grundkursus var velbesøgt og deltagerne blev på 3,5 time ført gennem det til tider svært gennemskuelige område, som fødevareemballage udgør.

Fødevareemballage kursus

Kurset berørte emner som: 

  • Definition af Fødevarekontaktmaterialer
  • Lovgivning og ”fødevaregodkendelser”
  • Relevante fødevarestandarder og certificeringer for emballage og label virksomheder
  • Betydningen af forhold i kundekontrakter og forsikringsvilkår ved levering af fødevareemballager
  • Gennemgang Grakoms model til opbygning af ledelsessystemsystem med tilhørende skabeloner til risikovurdering af både bygnings, produktion og processer

Formålet med kurset er dels at give de deltagende virksomheder indsigt i deres ansvar i forhold til lovgivning og kundekrav, dels at give både nye virksomheder på feltet og eventuelt nyansatte medarbejdere en
grundlæggende viden om systemer, indhold og risikovurdering, når det gælder produktion af såkaldte fødevarekontaktmaterialer. Sidst, men ikke mindst, forsøger kurset at bidrage til virksomhedens strategiske beslutningsprocesser i forbindelse med eventuelle valg af fødevarestandarder.

Emnerne på dette grundkursus bliver alle løbende behandlet og drøftet langt mere detaljeret i Grakoms kvalitetsnetværk. Læs mere om det kommende kvalitetsnetværksmøde her.