Fremgang til printmedier

Mens den trykte presse generelt er udfordret på læser- og oplagstal, viser nye tal fra Kantar Gallup, at knap en tredjedel af de trykte medier, viser læserfremgang.

Det er almindelig viden, at den trykte presse i årevis har kæmpet med både dalende oplags- og læsertal, Nu viser nye tal fra analyseinstituttet Kantar Gallup, at knap en tredjedel af de målte medier, faktisk viser fremgang på læsertallene.

Det er især de landsdækkende hverdagsaviser, der går frem. Faktisk næsten hver anden hverdagsavis, med Kristeligt Dagblad som den hverdagsavis, der går mest frem. Også Politiken har fremgang, især søndagsudgaven.

For magasiners vedkommende er det 28 procent, der går frem på læsertal. Samme fremgang – nemlig 28 procent  - ses hos af de regionale hverdagsaviser, mens 22 procent af ugebladenes læsertal går frem. Hos søndagsaviserne kan 11 procent mønstre en læsertalsfremgang.

Særligt nichemedier går frem
Hos onlineportalen Bladkiosken.dk kan man købe op til 60 forskellige printmedier, og ejeren Sanne Gleerup, fortæller, at hos hende er det især nichemedier, der er efterspørgsel efter:

Vi oplever stor efterspørgsel på magasiner for folk med sær-interesser. Det kan være alt fra mere gængse interesser som golf eller graviditet, men også de helt snævre nicher som La France om fransk madlavning eller African Business om afrikansk erhverv. Desuden får vi ofte henvendelser om bestemte magasiner, som er så snævre målgruppemæssigt, at de ikke er til at opstøve i Danmark,” siger Sanne Gleerup.

På magasin-siden er det ifølge Kantar Gallups tal, magasinerne Aktiv Træning, Magasinet Liv, Fit Living og Transport Magasinet, der har størst fremgang.

Medier 4. kvartal 2017 + 1. kvartal 2018 4. kvartal 2018 + 1. kvartal 2019
Søndagsaviser:    
Politiken 302.000 334.000
Jysk Fynske Medier 302.000 374.000
Landsdækkende hverdagsaviser:    
Information 78.000 82.000
Kristeligt Dagblad 99.000 114.000
Licitationen 8.000 9.000
Politiken 251.000 253.000
Weekendavisen 189.000 194.000
Regionale hverdagsaviser:    
Dagbladet Ringsted/Roskilde/Køge 34.000 40.000
Lolland-Falster Folketidende 32.000 33.000
Morsø Folkeblad 9.000 13.000
Randers Amtsavis 16.000 19.000
Sjællandske Næstved/Vordingborg/Slagelse  166.000 169.000
Gefion/Sjællandsgruppen 31.000 38.000
Sjællandske Medier 134.000 137.000
Ugeblade:    
Anders And & Co. 186.000 196.000
Femina 163.000 164.000
Ingeniøren 152.000 160.000
Motor-Magasinet 48.000 53.000
Magasiner:    
Aktiv Træning 74.000 93.000
Antik & Auktion 97.000 101.000
Børn & Unge 92.000 94.000
DI Business 39.000 40.000
Finans 86.000 90.000
Fit Living 53.000 67.000
Folkeskolen 140.000 147.000
Gastro 99.000 105.000
HK Kommunalbladet  59.000 60.000
Hus Forbi (De hjemløses avis) 558.000 594.000
Idrætsliv 55.000 62.000
Ledsager 101.000 105.000
MAGASINET Liv  73.000 85.000
Markedsføring 20.000 22.000
Natur & Miljø 258.000 271.000
Royal 82.000 88.000
Skøn (gratis hos Matas) 186.000 188.000
Spis Bedre 118.000 128.000
Transport magasinet  16.000 21.000
Vores Børn 75.000 76.000
Ældre Sagen 806.000 811.000

 

Ud af 144 printmedier, som Kantar Gallup har målt går 41 går frem på læsertal. Det svarer til 28 procent.

De fordeler sig med 28% på magasiner, 11% på søndagsaviser. 45% på landsdækkende hverdagsaviser. 28 % på regionale hverdagsaviser, og 22% på ugeblade: 22%.