Fotografer fortsætter jævn fremgang

Omsætningen inden for fotografisk virksomhed landede i årets første seks måneder på knap 640 mio. kr. Det er det højeste omsætningsniveau for første halvår siden 2009.

Realvæksten i omsætningen for fotografisk virksomhed var i første halvår i år 4,8 pct. højere end første halvår 2015. Således fortsatte fotograferne den salgsvækst, de har oplevet siden første halvår 2012 - når man alene ser på de første seks måneder i året, som generelt er de svageste måneder for salget inden for fotografisk virksomhed.

I forhold til første halvår 2012 lå omsætningen i årets første halvdel 8,6 pct. højere eller 50 mio. kr.

Omsætning inden for fotografisk virksomhed
De medvirkende årsager til den stigende omsætning er mangeartet. Blandt andet er der så småt kommet lidt bedre gang i reklamebranchen, hvilket alt andet lige øger salget hos reklamefotografer. Dels oplever vi for tiden større aktivitet på ejendomsmarkedet, som øger aktiviteten inden for fotografering af fast ejendom, da der udbydes flere ejendomme og sker flere handler. Dels har den øget brug af droner udvidet markedet for luftfotografering. Endeligt er der hos nogen medier sket et skifte hen mod freelancefotografer i stedet for fastansatte fotografer hos medierne. Dette skaber i sig selv en større omsætning, da fastansatte fotografer hos medierne ikke tæller med i statistikken, mens freelancefotografer med selvstændig virksomhed er inkluderet.
Fotografisk virksomhed omfatter