Forslag til ny model for barselsregler

På baggrund af EU's orlovsdirektiv er FH og DA blevet enige om en orlovsmodel i forbindelse med barsel. Her øremærkes 11 uger til hver forælder. 

Som et led i implementeringen af EU’s orlovsdirektiv skal der ændres på barselsreglerne. Med udgangspunkt i orlovsdirektivets krav og rammer er FH og DA blevet enige om en ny model.

Med den foreslåede model lægges der op til en ligedeling af orloven med 24 uger til hver forælder. Af de 24 uger vil 11 uger være øremærket til hver forælder. De øvrige 13 uger kan overføres til den anden forælder. Moderen vil fortsat have ret til yderligere 4 ugers graviditetsorlov.

Det er nu op til Folketinget at tage stilling til den foreslåede model.

DA’s pressemeddelelse vedr. det fælles forslag kan læses her. I pressemeddelelsen linkes der til en skematisk oversigt over den ny model sammenholdt med den eksisterende ordning.