Formandens tale til  OK 2020-åbningsmødet

Formand for GRAKOM, Jesper Jungersens tale fra OK 2020-åbningsmødet med HK/P, 3F og Danske Medier Arbejdsgivere, fredag den 24. januar 2020 i Mediernes Hus, København.

"Jeg vil gerne starte med at sige tak til DMA for at lægge hus til dagens åbningsmøde og de kommende overenskomstforhandlinger.

GRAKOM sætter stor pris på det tætte og langvarige samarbejde mellem dagbladene og den grafiske branche.

Vi har glædet os til at se jeres nye lokaler. De ser fantastiske ud! Tillykke med Mediernes Hus.

Også tak til HK og 3F for samarbejdet i den forgangne overenskomstperiode.

Vi kan konstatere, at jeres medlemmer har leveret den fredspligt vores overenskomstsystem bygger på. Antallet af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og tabte arbejdsdage har i overenskomstperioden været historisk lav.

Vores langvarige tradition for at få lukket uoverensstemmelserne ved mægling har fungeret upåklageligt.

Den grafiske overenskomst for 2017 – 2020 gav kun anledning til en faglig voldgift med GRAKOMs deltagelse.

Hverken vores funktionæroverenskomst eller digitalprintoverenskomst gav anledning til voldgiftsbehandling.

På uddannelsesområdet har vi i fred og fordragelighed fået strømlinet vores sekretariatsbetjening, og vi har uden tvister ekspederet rekordmange ansøgninger om kompetenceudvikling.

På pensionsområdet har vi i enighed aftalt nødvendige tilretninger af vores forsikringsordning i Grafisk Pension, ligesom vi i regi af Grafisk Socialfond har aftalt at forlænge udbetalingen af aldershjælp.

Alt dette vil GRAKOM gerne takke HK og 3F for.

GRAKOM vil også gerne takke HK og Simon Tøgern for samarbejdet omkring Danmarks Medie og Journalisthøjskole og de mange branchepolitiske sager, der er opstået de seneste tre år.

Både Jeres og vores medlemmer står stærkere, når vi står sammen.

Forhandlingerne
Vi er samlet her i dag for at få sat gang i forhandlingerne om fornyelsen af vores overenskomster.

Det er GRAKOMs ønske, at vi bruger overenskomstforhandlingerne til at lave kloge justeringer.

Det skal være justeringer, der fremmer lysten til at investere, og som øger vores konkurrenceevne, så vi kan vinde trykopgaver hjem til Danmark.  

Det skal være justeringer, der sikrer virksomhederne lettere og billigere mulighed for at producere alle ugens syv dage.

Det skal også være justeringer, der sikrer virksomhederne mulighed for at bemande maskinerne med det stærkeste hold, hvor medarbejdernes kvalifikationer afspejler opgavernes kompleksitet og ikke fortidens faggrænser.

Den aktuelt høje beskæftigelse på det private arbejdsmarked i Danmark kan den grafiske branche ikke tage æren for. Tværtimod.

24 % af de grafiske arbejdsgivere er ophørt i denne overenskomstperiode*, mens beskæftigelsen på den grafiske overenskomst er reduceret med 15 %**.

De udfordringer, branchen står overfor med et fortsat faldende marked og en hård konkurrence fra udlandet, giver desværre ikke plads til fordyrelse af vores overenskomster, uden at det balanceres af modydelser, der kan kompensere fordyrelserne.

GRAKOM er stærkt bekymret for, at de positive konjunkturer, der præger det øvrige arbejdsmarked, slår igennem med fordyrelser på vores overenskomster, uden at vores branche opnår de nødvendige justeringer, der kan styrke virksomhedernes konkurrencekraft og branchens beskæftigelse.

Vi kan ikke med overenskomstforhandlinger ændre på de grundlæggende vilkår i branchen – men vi kan hjælpe hinanden med at sikre, at den grafiske industri i Danmark har adgang til de bedste medarbejdere, og har overenskomster, som sikrer, at vores industri kan opretholde og måske vinde markedsandele i forhold til udlandet.

Jeg håber vi i forhandlingerne kan nå frem til et resultat, der kan styrke branchen og øge virksomhedernes overlevelsesmuligheder. Jeg ønsker os alle gode overenskomstforhandlinger.

Tak!"

*DGO, GRAKOM Arbejdsgivere: 177 (2016) mod 135 (2019).

**DGO, GRAKOM Arbejdsgivere: 2.047 (2016 Q4) mod 1.744 (2019 Q4), jf. GRAKOMs ugelønsstatistik