Forlængelse af lønkompensationsordningen

Samt præcisering om medtælling af direktører.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, FH og DA er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 8. juli.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse af perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.

Ansatte direktører
Det blev i sidste uge afklaret, at ansatte direktører, der ikke er ejere, også tæller med i antallet af medarbejdere.

Det er altså alene lønmodtagerdirektører, der kan hjemsendes. Dvs. den administrerende direktør, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen vil typisk ikke kunne hjemsendes. Det vil dog under alle omstændigheder afhænge af en vurdering af, om pågældende reelt er lønmodtager.

Se GRAMOMs vejledning om lønkompensation her