Folkeskoleelever på besøg i grafiske virksomheder

Gennem undervisningsforløbet 'Grafik, design og trykmetoder' kan grafiske virksomheder få besøg af folkeskoleelever fra 5. klasse og opefter. 20 grafiske virksomheder har allerede tilmeldt sig. Nova-Print har haft en 6. klasse på besøg.

Siden juni har grafiske virksomheder kunnet få besøg af folkeskoleelever, som gennem et undervisningsforløb skal lære om tryk og grafiske udtryk.

Allerede nu har omkring 20 grafiske virksomheder sagt ja til, at de gerne vil have besøg af skoleelever fra 5. klasse og opefter, men der er plads til, at flere virksomheder melder sig til.

”De virksomheder, der har tilmeldt sig til at få besøg af skoleelever, fordeler sig pænt i Danmark. Men vi mangler nogle i Midtjylland og Sjælland,” siger Bettina Andersen, der er konsulent for det gratis undervisningsforløb, udviklet af Åben Virksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening.

Hun tilføjer:

”Vi vil dog gerne sikre, at de virksomheder, som har sagt ja til at deltage, også får besøg fra skolerne, så vi forsøger at acceptere deltagelse af virksomhederne ud fra efterspørgslen.”

Fra uddannelseschef i GRAKOM, Anders Mosumgaard, lyder det:

"Jeg synes, det er et rigtig godt program der er udviklet, og godt at der er mange virksomheder med. Det er en virkelig god måde at skabe opmærksomhed og interesse for erhvervsuddannelserne og arbejdet i branchen på allerede i folkeskolen."

Nova-Print fik besøg af 6. klasse
Indtil videre har flere grafiske virksomheder, hvoraf den ene er GRAKOM-medlemmet Nova-Print i Odense, haft besøg af en 6. klasse fra en lokal skole. Det kan man læse om her.

Undervisningsforløbet for skoleeleverne hedder ’Grafik, design og trykmetoder’, og formålet er at elever, der har billedkunst, skal se, at de trykteknikker de arbejder med i faget, også bruges på trykkerierne. Hjemmefra har eleverne udarbejdet et briktryk, som de så får professionel feedback på under virksomhedsbesøget.

Når eleverne kommer tilbage på skolen, skal de lave et linoleumstryk som en afsluttende opgave på forløbet.

Interesserede grafiske virksomheder kan tilmelde sig her.