Fødevareindustrien køber mest emballage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at føde-, drikke- og tobaksvareindustrien står for 68 pct. af industriens samlede emballagekøb.

I alt blev der i 2014 solgt emballage for 11,1 mia. kr. til industrien, hvoraf 7,5 mia. kr. blev købt af føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.

5 pct. af omsætningen i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien gik til køb af emballage. Det er den største andel blandt alle industriens brancher. For industrien som helhed udgjorde emballagekøbet blot 1,8 pct. af omsætningen.

Den foretrukne emballagetype er plast, som udgjorde 35 pct. af industriens samlede emballagekøb, mens papir og pap udgjorde 32 pct.

Samlet er emballagesalget til industrien steget fra 8,9 mia. kr. i 2002 til 11,1 mia. kr. i 2014. Det er en stigning på 24 pct.

Industriens køb af emballage 2014