Fald i eksporten af tryksager - stigning i importen

Tal fra Danmarks Statistik viser et fald på 1,6 pct. i eksporten af tryksager i 2015. Modsat har importen etableret et stigende tendens og steg 3,1 pct. i samme periode.

2015 var generelt et skidt år for den danske eksport af varer og tjenester, som faldt 0,9 pct. sammenlignet med året før. Årsagen til faldet skal hovedsageligt findes i den internationale uro, der opstod sidste år. Der skete store forskydninger i såvel olieprisen som valutakurserne. Alt imens geopolitiske stridigheder og aftagende vækst i »vækstøkonomierne« truede den globale vækst og hæmmede verdenshandlen.

Heller ikke eksporten af tryksager gik fri af faldet. Således tog eksporten af tryksager sig et lille dyk og faldt med små 50 mio. kr. eller 1,6 pct. i forhold til 2014. I alt beløb eksporten af tryksager sig til 2,85 mia. kr. i 2015. Niveauet er væsentligt over bunden i 2010, hvor eksporten endte på 2,25 mia. kr.

Mens eksporten faldt i 2015, så gik det noget bedre for importen af tryksager, som i samme periode steg med 3,1 pct. Samlet importerede Danmark derved tryksager for 2,75 mia. kr. Stigningen i importen kommer efter, at importen faldt med hele 27,1 pct. i perioden fra 2009 til 2013.

Årlig import og eksport af tryksager, mia. kr.
Årlig import og eksport af tryksager, mia. kr.

Nettoeksportoverskud fastholdes, men mindskes
På trods af den faldende eksport og den stigende import formår Danmark stadig at fremvise et nettoeksportoverskud i handlen med tryksager. Eksportoverskuddet lød i 2015 på 103 mio. kr., hvilket er små 130 mio. kr. mindre end 2014.

Det nuværende eksportoverskud blev først etableret i 2013. Før det oplevede Danmark flere år med markante nettoeksportunderskud. I 2007 og 2008 toppede disse med underskud på over 1 mia. kr. i hver af årene!

Norge trækker eksporten ned – mens importen fra Polen stiger
Faldet i eksporten af tryksager sidste år skyldes i høj grad en faldende eksport til Norge. Eksporten til Norge faldt fra 909,6 mio. kr. til 857,1 mio. kr. Et fald på 52,5 mio. kr. - og derved mere end det samlede fald i eksporten af tryksager. Det skal ses i sammenhæng med, at eksporten til en lang række andre lande steg.

Årsagen til faldet i eksporten til Norge skal delvis findes i den valutakursuro, som indtraf sidste år i forbindelse med kollapset i olieprisen. Det har gjort danske varer dyrere, da den norske krone er faldet i værdi, hvorved Norge har mistet købekraft. Det trækker alt andet lige i retning af lavere norsk import.

Med hensyn til stigningen i importen så er grunden til dette hovedsageligt store stigninger i importen fra både Polen og Belgien. Importen fra Polen steg med 81,5 mio. kr., mens importen fra Belgien steg med 35 mio. kr.

Vi handler med landene omkring os
Hvad angår Danmarks samhandelslande, så går over halvdelen af eksporten til Norge og Sverige, som tegner sig for 1,60 mia. kr. ud af den 2,85 mia. kr. store eksport af tryksager fra Danmark.

Aftagere og eksportører af tryksager

For importens vedkomne kom små 25 pct. af tryksagerne fra Tyskland, mens 12,5 pct. kom fra Storbritannien.
En interessant detalje i forbindelse med importen er den store stigning, som der de sidste år er sket i importen af tryksager fra Polen. Siden 2013 er importen fra Polen steget fra 104 mio. kr. til i dag at udgøre 219 mio. kr. Altså mere end en fordobling.