Færre konkurser i Grakombrancherne 

Nye tal fra Experian viser et generelt fald inden for Grakombrancherne. Overordnet set er antallet af konkursramte virksomheder inden for disse brancher faldet med 38,5 pct.

Et gunstigt rentemiljø og et positivt konjunkturforløb har ført til, at antallet af konkurser samlet set har været faldende i Danmark. Fra 2010 til 2015 er antallet af konkurser i Danmark faldet med 37,6 pct., således at der i 2015 blev registreret 4.029 konkurser. 

Tabel 1. Samlet antal konkurser i Danmark, 2010-2015

Kilde: Danmarks Statistik

Grakombrancherne har ligesom resten af økonomien oplevet et fald i antallet af konkurser. Samlet lød faldet på 38,5 pct. Udviklingen er dog meget forskellig på tværs af brancherne. Generelt skal man være meget påpasselig med at tolke for meget på de brancher, der har et meget lavt niveau af konkurser, da selv små absolutte konkursudsving kan resultere i store relative forskelle i udviklingen.

Tabel 2. Samlet antal konkurser inden for Grakombrancherne, 2010-2015

Kilde: Grakom pba. Experian 

Samtidig skal man holde sig for øje, hvor mange virksomheder der er inden for de enkelte branchegrupper, da et større antal virksomheder alt andet lige vil være med til at trække antallet af konkurser op.

Denne pointe skal man også have med, når man ser på tværs af årene. I en branche hvor der kommer flere virksomheder til, kan man således forvente, at der alt andet lige vil ske en stigning i antallet af konkurser.

Denne udvikling gør sig jævnfør tabel 3 gældende for kommunikationsdesign og grafisk design; branchen har da også oplevet en stor stigning i antallet af konkurser. Men som tidligere nævnt skal man være påpasselig med tolkningen af så lave konkursniveauer, som denne branche har.

Tabel 3. Antal virksomheder i Grakombrancherne, primo året

Kilde: Grakom pba. Experian.

Grakom forventer, at der i 2016 vil være tale om en stabilisering af antallet af konkurser omkring det nuværende niveau; måske med et mindre fald i forhold til 2015. Det skyldes, at der forsat er tale om et relativt svagt opsving i den hjemlige økonomi, samtidig med at der er opstået en del uro fra emerging markets.

Den historisk lave rente, gør det dog fortsat meget nemmere for virksomhederne at overholde gældsforpligtelser på lån, hvorfor niveauet for konkurser ville have været betragteligt højere, hvis pengepolitikken havde været strammere, end tilfældet er det i dag.