Få projektstøtte til bæredygtighed inden for sign og print

 

Grakom indbyder, i samarbejde med CLEAN til en række møder om projektstøtte til styrket bæredygtighed i Sign og Print virksomheder.

Møderne vil finde sted både i Midt- og Sydjylland, på Fyn og på Sjælland.

Få støtte allerede nu

Grakom har allerede gennemført de første projekter i sign og printvirksomheder. Har I som virksomhed allerede besluttet jer for et projekt, så behøver I ikke at afvente et kommende branchemøde, kontakt allerede nu Grakoms miljø- og konsulentafdeling.

Hvorfor er det relevant for sign- og printvirksomheder

Digitale printteknologier giver i dag mulighed for print på stort set alle typer af materialer. Markedet er voksende og fuld af muligheder, men også stærkt udfordret af et hastigt voksende globalt marked, hvor stort set alle kan tilbyde de samme synlige materielle produktkvaliteter. Men hvor der er udfordringer er der også muligheder for at differentiere sig i markedet. Nogle af disse muligheder kan ligge i mere bevidst og systematisk at kommunikere virksomhedens og dens produkters bæredygtighedsprofil.

Men hvad skal der egentlig til, hvis virksomheden skal udarbejde en relevant, væsentlig og sammenhængende plan for arbejdet med fx. miljøvurdering, valg af råvarer, spildstyring, energiforbedringer, genanvendelse af skilte osv.?

Vi mener, at det hele begynder med en forretningsplan, der bygger på en kombination af viden om materialer, produktion og produkter, der kan styrke det daglige salg og løfte virksomhedens image generelt.

På mødet vil der være mulighed for at høre oplæg om energiforbedringer, spildstyring- og materialeeffektivitet, valg af råvarer til sign-produktion ud fra relevante miljø- og genbrugsscenarier og et konkret bud på et værktøj til styring af printsubstrater.

Afslutningsvis fortælles om muligheder for støtte til projektforløb, som både kan omhandle arbejdet med de interne ressourcer og en mere produktrettet tilgang, der rækker ud i markedet.

Steder og tidspunkter for møderne følger snarest.