Europa Parlamentet: Tryksager fra ikke EU-lande skal nu også reguleres

Forleden stemte EU Parlamentet for at ikke blot blankt papir, men også tryksager skal leve op til krav om oprindelse, når de importeres fra ikke EU-lande. Det er et stort skridt på vejen i den rigtige retning, siger Thomas Torp.

I flere år har Intergraf og de enkelte landes foreninger, herunder GRAKOM, slået til lyd for, at EU stiller samme krav om ansvarlig skovdrift til lande både i og udenfor Europa.

Nu ser det ud til at kunne lykkes, idet Europa Parlamentet forleden stemte for at inkludere trykte produkter i den nye forordning, der skal beskytte mod illegal skovhugst.

Dermed vil der blive lukket for et smuthul i den nuværende EU-forordning, Tømmerforordningen, der siden 2010 kun har krævet, at man i forhold til blank papir skulle lave en due diligence, hvor man sikrer, at træ eller træfibre i produkter ikke kommer fra ulovlig skovhugst. Fremadrettet vil også papir med tryk altså blive reguleret.

”Det er en milepæl, at EU Parlamentet har lyttet til vores og Intergrafs argumenter for at lukke det hul, der var i forordningen,” siger GRAKOMs direktør Thomas Torp, der har arbejdet med sagen overfor danske medlemmer af EU Parlamentet.

Næste fase i sagen er behandling i Rådet, hvor de nationale regeringer bliver hørt. GRAKOM skrev derfor også i foråret til miljøminister Lea Wermelin og redegjorde for sagen.

”Europæisk miljølovgivning er i disse år i rivende udvikling, og miljølovgivningen strammes løbende. Dette støtter vi fuldt op om i GRAKOM, da vi også ønsker at bidrage til miljø- og klimaløsningerne. Her udgør de manglende krav til sporhed af papiret i tryksager produceret uden for EU dog et problem,” skrev Thomas Torp i brevet.

Han uddyber:

”De manglende krav til trykt papir, produceret uden for Europa, giver både miljømæssige problemer på det europæiske marked og samtidig stiller det europæiske trykkerier dårligere i konkurrencen, når de skal bruge administrative kræfter på at sikre en omfattende dokumentation for, hvem der har leveret papiret og hvem de selv leverer videre til. Derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at blank papir og trykt papir ligestilles ved import fra lande udenfor Europa.”

GRAKOM vil i den kommende tid fortsætte arbejdet for at få dansk opbakning til sagen.