Object reference not set to an instance of an object.

En lavthængende grøn frugt lige til at plukke

Jeres kunder har brug for konkrete tiltag her og nu, som kan bevise, at de er med på den grønne dagsorden. GRAKOMs medlemmer kan levere de tiltag og tilmed brande sig sammen med kunderne. Det er moderne.
Kom også og mød Hanne Feldthus på GRAKOM-Dagen den 20. marts.

Af Hanne Feldthus

Det er velkendt, at timing is everything, og lige nu er tiden kommet, hvor alle taler om klima og bæredygtighed, verdensmål og kommende generationers levevilkår. Klimaforskerne vil anføre, at det er 30 år for sent. Vi andre må spagfærdigt spille tilbage med bedre sent end aldrig.

I den anledning er det åbenbart, at nogen kommer bedre forberedt end andre. Flertallet af politikerne blev således taget med bukserne nede ved forsommerens folketingsvalg. De har siden haft travlt med at sætte sig mål og melde sig ind på den konstruktive side af debatten. Ikke altid med lige stor viden om, hvad de taler om og langt fra viden om, hvad der skal til for at indfri målene. Men nu er vi i gang, og at dømme efter folkestemningen og de unge menneskers iver står den nye dagsorden ikke til at rulle tilbage.

Som jeg læser GRAKOMs miljøvision, må jeres brancheforening være blandt de bedst forberedte her til lands. Jeg kan tage fejl, da andre brancher kan have tilsvarende visioner under udvikling, og det vil kun være en god nyhed, men ændrer ikke ved, at I, så vidt jeg kan bedømme, kommer med et overordentligt progressivt bud på fremtiden.

Cirkulær økonomi skaber fremtidens konkurrencefordele
I GRAKOM nøjes I ikke med at tale om grøn omstilling, I taler om cirkulær økonomi. Det begreb har endnu ikke vundet indpas i den offentlige debat, på trods af at det er her kimen til den virkelige nytænkning ligger, og dermed her kimen til fremtidens konkurrencefordele ligger. Som I skriver i visionen, så har I allerede høstet de lavthængende frugter, at give sig i kast med virkelig cirkulær økonomi er svært og kræver samarbejde på tværs af aktører i hele processen fra design og materialevalg til affaldssortering og genanvendelse, men det er her, det virkelig batter.

Sagt på en anden måde, så kan ethvert firma købe en elbil og håbe, den kører på strøm fra vindmøller og ikke fra kulværker. Det er et helt andet game at tage ansvar for sine produkter igennem hele værdikæden. Det har GRAKOM ikke alene en vision for, men også et konkret bud på. I har styr på de initiativer, der skal til for, at det kan lykkes. Hvis jeg var jer, ville jeg med brask og bram, truthorn og cheerleaders være de første til at tage imod statsministerens invitation til alle brancher om at møde op på Marienborg for at afklare de rammevilkår, der skal til for at indfri regeringens klimalov. I ville ikke alene gøre verden en tjeneste, det ville være fremragende branding af den danske grafiske branche og sætte jer på landkortet som værende fremme i skoene. Det har I brug for. Og I er ikke alene.

I skal rådgive kunderne til nye valgkriterier
Det er ikke nogen lille ting at omstille verden til bæredygtig og klimavenlig produktion og forbrug. Det kræver ikke kun en kæmpe indsats af jer, det kræver også, at kunderne bliver udstyret med et nyt sæt af valgkriterier at træffe beslutninger efter. Ikke alene skal de forstå hvilke parametre, som er afgørende for bæredygtigheden, de skal også være villige til at betale den ekstra pris, som disse parametre ofte kommer med. Det sidste er den store hurdle, al den stund at alverdens indkøbsafdelinger har været fuldstændigt fokuseret på at få prisen så langt ned som overhovedet muligt, uagtet at det betyder, at produktionen skal foregå i fjerne lande med miljøregler og arbejdsvilkår, vi aldrig ville acceptere, om det foregik i vores baghave. Problemet bliver kun større af, at indkøbs-folkene i mange tilfælde bliver belønnet i henhold til deres evne til at presse prisen i bund.

Efterspørgselssiden i jeres visionspapir er altså forudsætningen for, at I overhovedet kan komme i gang. Det kommer til at kræve, at I rådgiver jeres kunder eller måske ligefrem uddanner dem. Det kan man se som en barriere, men man kan også se det som jeres mulighed for at komme tættere på jeres kunder. Og I skal ikke bare rådgive dem, så de selv kan forstå fordelene ved bæredygtighed, de skal forstå det så godt, at de kan overbevise deres kunder. Det er ikke nogen nem opgave, men det er nu engang dem, som kan gøre det svære, som har de bedste chancer for at blive fremtidens vindere.

En ny designguide kan blive jeres stærkeste våben
Til det har man brug for et konkret værktøj, noget man kan tage i hånden eller med på iPaden og skridt for skridt tage kunden igennem hele værdikæden. Her bliver jeg begejstret over GRAKOMs planer om at udgive en designguide. Set ud fra et brandingperspektiv er det stærkt at have et professionelt værktøj, som viser, at man har styr på tingene, og som kan hjælpe kunderne med at træffe et bedre valg.

I den forbindelse skal I huske, at ingen – ikke engang indkøbsafdelinger – lever i en osteklokke. Vi bliver alle påvirket af den offentlige debat, og alle tænkelige virksomheder leder i disse dage med lys og lygte efter måder, som kan gøre dem grønnere. For nærværende handler det mest om hensigtserklæringer og langsigtede planer, men de har også brug for at komme på banen med noget konkret her og nu. Her har I muligheden for at komme dem til hjælp uden, at det koster dem en masse besvær og kostbare investeringer. I kan om jeg så må sige blive en lavthængende frugt, de kan plukke og skrive på tjeklisten over deres indsats for bæredygtighed.

Skriv en pressemeddelelse for hver bæredygtige ordre
I den forbindelse vil det naturligvis hjælpe jer, hvis I kan få overbevist politikere i stat, regioner og kommuner om, at de skal stille krav til jer. Den slags kaster som regel medieomtale af sig og kan være med til at brande jer. Et særdeles lavpraktisk råd er derfor at tilbyde jeres offentlige kunder at skrive en pressemeddelelse, når I har indgået en aftale om en bæredygtig leverance med dem. Alle medier er i markedet for historier om fremskridt på den grønne front. Lokale som nationale. Selv med små historier. Lad mig give et eksempel: Nemlig.com kom i TV2 Nyhederne, fordi de havde købt en enkelt varebil, der kørte på el. Så har man hørt det med. Også private virksomheder kan komme i medierne på den grønne konto. Så skriv en pressemeddelelse til dem også.

Tænk i den forbindelse på, hvor meget omtale Carlsberg har fået på at udskifte plastikken rundt om udvalgte øldåser med lim. Hvis I arbejder systematisk med at hjælpe jeres kunder med at få omtale på deres bæredygtige ordrer hos jer, hjælper i dem med at brande sig samtidig med, at jeres virksomheder bliver brandet. Og for hver gang der bliver opmærksomhed om bæredygtighed på jeres område, bliver det lidt nemmere at hente den næste bæredygtige ordre hjem.

En god sag skaber engagerede medarbejderambassadører
Mange virksomheder holder serier af workshops for at finde en god sag, som kan engagere deres medarbejdere og gøre dem stolte over at gå på arbejde. Jeg ved det, for jeg har selv stået ved tavlen og hjulpet en del af mine kunder med det, men alt for ofte ender det i meget lidt eller som et projekt på sidelinjen af, hvad virksomheden i virkeligheden lever af. Det løber som regel ud i sandet ret hurtigt, hvilket faktisk frustrerer medarbejderne mere, end det engagerer dem.

Med GRAKOMs visionspapir og designguide i hånden har I alle tiders chance for at engagere jeres medarbejdere i en reel, håndgribelig, bæredygtig omstilling af jeres virksomheder. Det er noget, man som medarbejder ikke kan undgå at blive stolt af, selvom sælgerne sikkert ind imellem vil komme slukørede hjem med besked om, at kunderne bare ikke er med på den. Men så må I minde hinanden om, at det er en bevægelse, som er sat i gang, og at toget kun lige er ved at komme op i fart. Og husk at fejre det, når det er gået godt, og de rigtige ordrer er kommet i hus.

God arbejdslyst. I har potentialet til at blive kendt som en grøn branche med virksomheder, som bruger klimakrisen til at udtænke konkurrencefordele, der kan gøre verden bedre. Det er den slags, der skaber stærke brands nu om stunder.

Artiklen blev første gang bragt i GRAKOMs magasin november 2019.

Hanne Feldthus er selvstændig konsulent med speciale i branding og kommunikation. Hun optræder på GRAKOM-Dagen med foredraget: Sådan kommer du på vinderholdet i den grønne omstilling - tilmeld dig her