En Ja Tak- ordning er problematisk for nærbutikker

Gennem de senere år er antallet af butikker i de mindre byer faldet. En Ja Tak-ordning vil gøre det sværere for lokale købmænd og erhvervsdrivende at tiltrække kunder og drive forretning, viser nyt notat fra GRAKOM, som belyser konsekvenserne for lokale erhvervsdrivende ved at indføre en Ja Tak-ordning for tilbudsaviser.

En Ja Tak-ordning vil medføre, at færre forbrugere modtager tilbudsaviser i deres postkasse, idet en Ja Tak-ordning kræver, at folk tilmelder sig ordningen. Det vil alle dem, som i dag modtager tilbudsaviser, ikke få gjort – heller ikke selv om de fortsat ønsker at modtage tilbudsaviser. Det kan give problemer for særligt de mindre købmænd og andre lokale butikker, der ligger i landets mindre byer, da de i høj grad er afhængige af tilbudsaviserne.

”Tilbudsaviser er de små købmænds primære markedsføringskanal. En Ja Tak-ordning vil resultere i, at færre bliver gjort opmærksomme på de lokale købmænds tilbud og dermed medføre, at der kommer færre kunder i butikkerne. Det kan blive et stort problem for de små købmænd, som allerede i forvejen er pressede på økonomien,” siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

Mange forbrugere planlægger deres dagligvarekøb ud fra tilbudsavisen, og hovedparten gør det for at spare penge. Det mærker dagligvarebutikkerne, hvor omsætningen er relativt højere de dage, hvor tilbudsavisens tilbud træder i kraft, end den ellers havde været.

”Husstandsomdelte tilbudsaviser er ikke ligegyldigt ressourcespild. Så ville butikkerne ikke bruge ressourcer på at sende dem ud. De koster trods alt noget at producere og distribuere,” siger Mads Lindegaard.

I forvejen har butikkerne i de mindre byer det svært. Gennem de seneste 11 år er antallet af dagligvarebutikker i de mindre danske byer faldet betydeligt. Siden 2010 er er der blevet 29 pct. færre dagligvarebutikker i byer med under 2.000 indbyggere og i landdistrikterne, mens antallet er faldet med 11 pct. i byer med 2.000 til 10.000 indbyggere. 

En Ja Tak-ordning udgør også et problem for lokalaviserne
En anden meget vigtig markedsføringskanal for de lokale købmænd og andre lokale handlende er lokalaviserne, hvor lokale erhvervsdrivende løbende annoncerer i deres specifikke geografiske område. Her vil en Ja Tak-ordning, hvor der omdeles færre tilbudsaviser også ramme lokalaviserne, der ender med at skulle betale mere for distributionen, og derfor bliver nødt til at hæve annoncepriserne:

”Lokalaviser og tilbudsaviser har en symbiose, hvor de deles om regningen for distribution. Med færre uddelte tilbudsaviser vil det betyde, at det koster mere at bringe tilbudsaviserne ud. Mange lokalaviser har ikke råd til at betale de øgede distributionsomkostninger, en Ja Tak-ordning vil medføre”, siger Mads Lindegaard.

Og det er store penge, lokalaviserne skal finde, hvis der omdeles færre tilbudsaviser eller tilbudsaviserne forsvinder helt. I et svar til Folketinget har fungerende erhvervsminister Simon Kollerup sagt, at merudgiften til distribution af lokalaviser vil ligge på mellem 350 og 520 mio. kr., hvis der ikke længere omdeles tilbudsaviser.

En Ja Tak-ordning vil dermed ramme to af de vigtigste markedsføringskanaler, lokale købmænd og erhvervsdrivende har til rådighed. Det vil skade mulighederne for at drive virksomhed. Det vil gå hårdest ud over de mindre byer og landdistrikterne, hvor omdelingen er dyrest og lokalmedierne er mest pressede på økonomien.

Læs hele notatet her