Elever må arbejde under lønkompensationsordning

Virksomheder kan få lønkompensation for elever, selvom de ikke er hjemsendt.

 

Elever er omfattet af muligheden for lønkompensation. Virksomheden kan få lønkompensation, selvom eleven ikke er hjemsendt, og eleven tæller stadig med i andelen af medarbejdere, som hjemsendes. Elever der er omfattet af ordningen, må derfor fortsat gerne arbejde på virksomheden i perioden med lønkompensation.

Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn, og at virksomheden i øvrigt er omfattet af de øvrige regler for lønkompensation. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes prøvetiden i perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Virksomheden skal fortsat leve op til sit uddannelsesansvar, og tilskuddet for elever er 90 pct. af lønnen i praktikperioden, også for elever, der samtidig er funktionærer.

Se GRAKOMs vejledning om lønkompensationsordningen.