Foto: Thomas Arnbo og Dansk Industri

Foto: Thomas Arnbo og Dansk Industri

DI & CO-industri har indgået aftale om fornyelse af overenskomster

”Kort fortalt svarer aftalen til overenskomsterne i 2017 med tillæg af en ekstra procent på Fritvalgs Lønkontoen.”

DI og CO-industri har den 9. februar indgået aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Kort fortalt går aftalen ud på, at den økonomisk svarer til aftalen til overenskomsterne i 2017 med tillæg af en ekstra procent på Fritvalgs Lønkontoen.

De væsentligste økonomiske elementer i aftalen er følgende:

 • Varighed: 3 år (som ved OK 2017)
 • Fritvalgs Lønkonto: Procentsatsen reguleres med 1 % pr. år, dvs. fra 4 % til 7 %. Ved OK 2017 blev satsen reguleret med i alt 2 % over 3 år.
 • Mindstelønnen: Timesatsen reguleres med 2,50 kr. pr. år (som ved OK 2017), dvs. de nuværende 119,65 kr. reguleres til 127,15 kr.
 • Genesatser: Reguleres med 1,6 % pr. år. (som ved OK 2017)
 • Mindstelønnen til elever: Reguleres med 1,7 % pr. år. (som ved OK 2017)
 • Retten til betaling under sygdom: Forlænges med 5 uger, fra maksimalt 9 uger til maksimalt 14 uger.
 • Sygelønnen til langtidssyge skifteholdsarbejdere (Protokollat 34): Sygelønnen beregnes af 37 timer pr. uge i stedet for af den reducerede arbejdstidsnorm for weekend, aften- og natarbejde.
 • Forældreorlov for fædre: 3 ugers ekstra orlov med løn.
 • Pension til elever: Alderskravet reduceres fra 20 år til 18 år. I første omgang med 4 % arbejdsgiverbetaling.

Aftalen rummer en række delaftaler om udvalgsarbejde i overenskomstperioden samt bl.a.

 • Permanentgørelse af aftalt uddannelse
 • Adgang til månedsvis lønudbetaling
 • Tydeliggørelse af Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med de lokale lønforhandlinger
 • Afholdelse af ferie i timer

Aftalen indgår i et eventuelt mæglingsforslag og træder først i kraft, når og hvis mæglingsforslaget vedtages. Indtil da gælder overenskomsterne for 2017-2020. Eventuelle reguleringer af overenskomsterne afventer således, at overenskomstfornyelsen er endelig.

Grakoms overenskomster forhandles henover den kommende periode.