Det lysner langsomt

Selvom landet langsomt er blevet åbnet mere siden midten af april, er der fortsat langt op til normale tilstande. Omsætningen blandt størstedelen af GRAKOMs medlemsvirksomheder er fortsat markant lavere end før udbruddet lukkede landet, men der er tegn på, at det lysner en smule.

Efter nedlukningen af store dele af samfundet er omsætningen blandt GRAKOMs medlemmer faldet markant. Når man ser på tallene, slog nedlukningen ikke fuldt igennem i marts, idet den først blev udmeldt onsdag d. 10. marts om aftenen. Inden nedlukningen var flere virksomheder endnu ikke hårdt ramt på omsætningen, og i tiden efter producerede mange af virksomhederne fortsat ordrer fra før nedlukningen. Samlet set faldt omsætningen blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder med 23 pct. i marts i forhold til året før.

Allerede i marts oplevede mange af virksomhederne, at ordrer blev annulleret og endnu flere oplevede, at ordrer blev udskudt. Andelen af udskudte og annullerede ordrer var særligt højt i virksomheder med færre end 20 ansatte. Antallet af nye ordrer blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder faldt i marts med hele 45 pct. sammenlignet med samme måned året før.

I april kom den fulde effekt af nedlukningen på virksomhedernes omsætning, der faldt med hele 37 pct. i forhold til april 2019. Samtidig var niveauet for antallet af nye ordrer i april ligeså lavt som i marts.

De første skridt i den gradvise genåbning af samfundet blev taget i april, og siden har der været flere yderligere små genåbninger. I takt med flere genåbninger er markedet tøet lidt op. Det kan både ses på, at antallet af nye ordrer, ligesom omsætningen, langsomt har nærmet sig omsætningen fra 2019.

Antallet af nye ordrer er dog fortsat markant under niveauet fra sidste år, idet der var 35 pct. færre nye ordrer i maj i forhold til 2019. Omsætningen er fortsat underdrejet og 31 pct. under niveauet fra maj 2019, men højere end i april.

Antallet af nye ordrer og omsætningen går dermed mod mere normale tilstande, men det går langsomt, og der er fortsat langt igen. Det må derfor forventes, at mange virksomheders omsætning fortsat vil være betydeligt under det normale niveau, når flere af hjælpepakkerne udløber den 8. juli.

Særligt de medlemsvirksomheder, hvor store dele af omsætningen kommer fra mødevirksomhed, vil være særligt hårdt ramt efter hjælpepakkerne forsvinder. Så længe der fortsat er restriktioner på antallet af mennesker, der må mødes, vil efterspørgslen på varer som reklamegaver, flyers, visitkort, messestandere og lignende fortsat være lav.

Foreløbig er der udsigt til, at restriktionerne vil vare ind til august, men selv i månederne efter de ophæves, vil der formentlig fortsat være en lavere efterspørgsel end før krisen. Virksomheder, som sælger til oplevelsesindustrien, vil tilsvarende også opleve, at efterspørgslen ikke kommer tilbage med det samme.

Mindre pessimistiske end i starten af krisen
Der er ingen tvivl om, at GRAKOMs medlemsvirksomheder fortsat er hårdt ramt af krisen, men det går den rigtige vej. Efterhånden som mængden af restriktioner falder, bliver færre ordrer annulleret og omsætningen er begyndt at stige. Det har medført, at virksomhederne nu ser en anelse lysere på deres omsætning for andet kvartal 2020.

I slutningen af marts forventede virksomhederne, at omsætningen i andet kvartal ville falde med hele 42 pct. i forhold til andet kvartal 2019. Forventningen for samme periode var lidt højere, da det samme spørgsmål blev stillet i april, og det gentog sig i maj. Således var forventningen i maj, at omsætningen i andet kvartal ville være 33 pct. lavere end samme periode sidste år og dermed ni procentpoint højere.