Den grafiske branches sygefravær afspejler arbejdsmarkedet

En dugfrisk fraværsstatistik fra DA viser, at GRAKOM Arbejdsgiveres medlemsvirksomheders sygefravær var på niveau med resten af DA-fællesskabet i 2018. Blandt medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere var sygefraværet stort set uforandret fra 2017 til 2018, mens sygefraværet for medarbejdere med håndværkspræget arbejde faldt.

Fraværsstatistikken for 2018 fra Dansk Arbejdsgiverforening er netop blevet offentliggjort. Statistikken viser, at sygefraværet blandt medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere ikke adskilte sig meget fra niveauet blandt virksomhederne i hele DA-fællesskabet i 2018. Sygefraværet for håndværkspræget arbejde - bl.a. trykkere, bogbindere og serigrafiske arbejdere – var på 3,9 pct. af den mulige arbejdstid, hvilket er 0,1 procentpoint over hele DA-fællesskabet.

Sygefravær hos medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere og DA-området i 2018 fordelt på udvalgte arbejdsfunktioner (pct. af mulig arbejdstid). Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening.

Sygefraværet var en anelse højere blandt GRAKOM Arbejdsgivere for arbejdsfunktioner med et mellemhøjt kvalifikationsniveau end for DA-området. Her lå sygefraværet for GRAKOM arbejdsgivere på 2,9 pct. i 2018, hvilket var 0,3 procentpoint over DA-området. Arbejdsfunktioner med mellemhøjt kvalifikationsniveau omfatter bl.a. sælgere og bogholdere.

Sygefraværet for almindeligt kontor- og kundeservicearbejde var marginalt lavere blandt GRAKOM Arbejdsgivere med 3,4 pct. i forhold til 3,5 pct. for hele DA-området. Denne arbejdsfunktion omfatter blandt andet sekretærarbejde, almindeligt kontorarbejde og kundeservice.

Sygefraværet er stort set uændret
Blandt medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere var sygefraværet for 2018 stort set uændret i forhold til 2017. For arbejdere faldt sygefraværet med 0,2 procentpoint til 4,0 pct. af den mulige arbejdstid, mens funktionærernes sygefravær var 2,9 pct. – en lille stigning på 0,2 procentpoint.

Sygefravær hos medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere i 2018 sammenlignet med 2017 fordelt på ansættelsesform (pct. af mulig arbejdstid). Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening.

Blandt medarbejdere med håndværkspræget arbejde var der et større fald i sygefraværet blandt GRAKOM Arbejdsgiveres medlemmer. Her faldt sygefraværet blandt arbejderne med 0,8 procentpoint til 4,4 pct., mens fraværet for funktionærer faldt med 1,0 procentpoint til 2,4 pct.

Sygefravær hos medarbejdere med håndværkspræget arbejde blandt medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere i 2018 sammenlignet med 2017 fordelt på ansættelsesform (pct. af mulig arbejdstid). Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening.

Medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere kan se hele fraværsstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening gennem GRAKOMs hjemmeside. Du se alle tallene i fraværsstatistikken ved at klikke her.