Den grafiske branche støtter forbud mod fluorstoffer i emballage

Miljø- og Fødevareministeriet er på vej med forbud mod fluorstoffer i emballage. Den grafiske branche støtter forbuddet og mener, at man fra dansk side bør gå endnu længere for at beskytte forbrugerne.

”Fluorstoffer er sandsynligvis både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og de hører ikke hjemme i fødevareemballage. Vores medlemmer anvender normalt ikke disse stoffer til fødevarekontaktmateriale, og derfor vil forbuddet ikke få væsentlig betydning for dansk produceret emballage, men alligevel er forbuddet vigtigt”, siger Grakoms adm. direktør Thomas Torp. 

GRAKOM har allerede for et par år siden været ude med et klart ønske om et forbud mod anvendelse af disse stoffer i emballager. I en globaliseret verden, hvor emballager importeres i store mængder fra lande, hvor disse farlige stoffer er tilladt er det dog næppe nok med et forbud, som risikerer at blive vanskeligt at håndhæve på importeret emballage.

”Forbrugerne er reelt prisgivet så længe, vi ikke har en mærkningsordning for al fødevareemballage. Emballager produceret hos Svanemærkede grafiske virksomheder er sikret mod disse skadelige stoffer, men Svanemærket kan ikke anvendes på al fødevareemballage, så forbrugerne har ikke mulighed for at sikre sig mod skadelige stoffer”, siger Thomas Torp.

GRAKOM foreslår, at der udvikles Svanemærke-kriterier for al fødevareemballage, så forbrugerne får mulighed for at fravælge produkter, der ikke er produceret under Svanemærkets strenge kriterier. Svanemærket er det officielle og mest troværdige miljømærke i Danmark, og mærket kan allerede i dag anvendes på visse éngangsemballager og andre papirprodukter fra den grafiske branche.