Den 5. ferieuge skal aftales overført inden 31. december

Hvis en medarbejder ikke når at afholde sin 5. ferieuge inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, skal det aftales, hvis ugen skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Den første hele ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov udløber den 31. december 2021. Ferieloven giver medarbejderne ret til 5 ugers ferie. De 4 uger skal holdes inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Den 5. uge kan derimod enten overføres eller udbetales.

Hvis ikke den 5. uge holdes helt eller delvist i ferieafholdelsesperioden, er det muligt at aftale, at dagene overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis dage fra den 5. ferieuge ønskes overført, skal virksomheden og medarbejderen indgå aftale om det inden den 31. december. Indgås der ikke aftale om overførsel, udbetales dagene fra den 5. ferieuge.

Aftales det at overføre dage fra den 5. ferieuge, skal det indberettes til Feriepengeinfo, hvis der er tale om en medarbejder, der holder ferie med feriegodtgørelse. Det gælder uanset om virksomheden selv har feriepengene stående, eller de indbetales til FerieKonto. Der skal ikke ske indberetning for medarbejdere, der holder ferie med løn.

Feriepengeinfo er ved at udarbejde en ny løsning til indberetning af overførte dage fra den 5. ferieuge. Løsningen forventes klar i november 2021. Feriepengeinfo udsender i disse dage breve til virksomhederne med information om indberetning.

GRAKOM har skrevet mere om muligheden for ferieoverførsel her. På siden findes også blanketter, der kan anvendes til aftale om ferieoverførsel.

På Virk.dk ligger der også en vejledning vedr. overførsel af ferie. Vejledningen findes her.

GRAKOM har holdt et webinar med titlen '1 år med den nye ferielov'. På webinaret blev bl.a. overførsel af dage fra 5. ferieuge omtalt. Webinaret kan genses her.