Debat om journalistisk aktivisme på Folkemødet

Aller Media var vært for en debat om, hvor troværdig man kan være, hvis man blander journalistik med aktivisme. GRAKOM lagde gårdhave til.

Hvor troværdig kan man være, hvis man blander journalistik med aktivisme. Det var temaet på et debatmøde i GRAKOMs Gårdhave på Folkemødet, som Aller Media stod bag.

Debatten tog udgangspunkt i en specifik sag, hvor Katrine Rosenbæk, journalist på Femina, havde skrevet på Twitter at hun var glad for at have været med til at skubbe på til at ”skabe trygge fødsler og bedre vilkår for jordemødre til og med 2025”, fordi det var kommet med på finansloven.

Panelet bestod af de tre chefredaktører, Isabella Hindkjær fra Femina, Pernille Holbøll fra BT og Marchen Neel Gjertsen fra Jyllands-Posten med chefrådgiver hos Lederne, Karen Bro som moderator.

Marchen Neel Gjertsen havde svaret på tweetet med ordene: ”Sikker på intentionerne er gode, men det er en uskik for journalister at gøre sig så åbenlyst til aktører.”

Hun uddybede på Folkemødet, at man som journalist kan sætte fokus på sager i sine artikler, men så sætter det hele over styr, hvis man bagefter tilkendegiver, at man havde et bestemt formål med artiklen, som fx at vælte en politiker; at få sagen sat på finansloven eller lignende.

Det var Katrine Rosenbæks chef, Isabella Hindkjær, uenig i. Hun sagde, at når det gælder kvinders rettigheder, er man hos Femina ikke bange for at have en mening.

”Andre medier starter med at spørge om, vi har ligestilling i Danmark. Der mener vi ikke, at man kan være bekendt at starte. Vi starter med udgangspunktet, at vi har ligestillingsproblemer.”

Og hun fortsatte:

”Det er en dagsorden, som vores journalister brænder for og de må gerne vise, hvilke mennesker de er. Det er stærk journalistik, når folk er subjektive og det skal vi give dem bedre plads til at være.”

Hun tilføjede, at det til gengæld var vigtigt at være gennemsigtig omkring sin journalistik.

For Marchen Neel Gjertsen er det en dyd at værne om den tilstræbte objektivitet, og for hende er det lige så vigtigt ikke at vise sine holdninger i artikler ligesom man på Jyllands-Posten har retningslinjer for journalisters medlemskab af politiske partier samt for finansjournalisters ejerskab af aktier.

Det betyder ikke, at der ikke skal være holdninger i en avis, men de skal komme til udtryk under opinions- og debatsider, mener hun.

Den skelnen tror Isabella Hindkjær til gengæld ikke, at brugerne oplever, og det er også derfor, at man i Femina ikke vil se et debatindlæg som er for polemisk.

”Vi er et medie for og med kvinder, og der er nogen sandheder, hvor vi må stille os på den rigtige side af historien,” sagde hun i debatten på Folkemødet.